CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chi tiết hồ sơ và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cho người lao động

Bởi ebh.vn - 27/03/2020

Vì nhiều lý do mà người lao động có mong muốn được nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, tuy nhiên việc nhận BHXH một lần sẽ phần nào làm giảm đi lợi ích của người lao động. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tính  chi tiết cho người lao động năm 2020. Căn cứ vào cách tính người lao động cân nhắc thời điểm yêu cầu hưởng BHXH để lợi ích nhận được là tối đa nhất.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 1

BHXH 1 lần: Cách tính và chi tiết hồ sở hưởng

I. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần 

Không phải người lao động nào cũng có thể hưởng BHXH 1 lần, việc hưởng BHXH 1 lần cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (quy định tại Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014) có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2, 4, Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3, Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

 • Ra nước ngoài để định cư;

 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

 • Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

II. Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết cho người lao động

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết cho người lao động năm 2020 căn cứ vào bảng hệ số trượt giá quy định và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

2.1 Cách tính BHXH 1 lần

Căn cứ vào Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH cách tính bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện theo các quy định tại:

 • Điều 60, của Luật bảo hiểm xã hội 2014. 
 • Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội 
 • Điều 8, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP .

Tại Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định trợ cấp BHXH 1 lần được chi trả dựa trên 2 yếu tố là thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (Mbqtl).

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính như sau:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 2

Trong đó:

Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý: 

 • Mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 - 11 tháng được tính là 1 năm.

III. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Năm 2020, căn cứ vào Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định bảng hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH 1 lần được dùng làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như sau:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 3

Trong đó chỉ số: 

Mức đóng BHXH * Mức điều chỉnh hàng năm = Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm. 

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm đối với từng đối tượng cụ thể được tính như sau:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 4

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1, và Bảng 2 dưới đây:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh

4,72

4,01

3,79

3,67

3,41

3,26

3,32

3,33

3,20

3,10

2,88

2,66

2,47

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

2,28

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,0

Bảng 1: Hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH 1 lần áp dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH.

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức điều chỉnh

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

Bảng 2:  Hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH một lần áp dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH.

Như vậy cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cho người lao động năm 2020 căn cứ trên bảng hệ số trượt giá nhanh và dễ dàng hơn. Tại thời điểm muốn nhận BHXH 1 lần nếu có tháng lẻ người lao động nên cố gắng đóng từ 7 tháng trở lên để được tính tròn là 1 năm đóng BHXH.

IV. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Căn cứ vào Điểm 1.2.3, Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành ngày 31/01/2019 quy định về hồ sơ hưởng BHXH 1 lần như sau:

“1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109, Luật BHXH; Điều 4, Khoản 4, Điều 13, Khoản 2, Điều 25, Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điểm đ, Khoản 9, Điều 22, Thông tư số 181/2016/TT-BQP; Khoản 1, 2 Điều 15 và Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a1) Sổ BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

а3) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

a4) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng giám định y khoa (GĐYK) thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

a5) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

a6) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).”

b) Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hưởng BHXH một lần: Hồ sơ như nêu tại nội dung a2, a4, a5 thuộc a tiết này.

c) Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư hưởng trợ cấp một lần: Hồ sơ như nêu tại nội dung a2, a3 thuộc a tiết này.

d) Đối với người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam hưởng trợ cấp một lần: Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.”

Như vậy hồ sơ hưởng nhận BHXH 1 lần sẽ gồm có sổ BHXH, đơn đề nghị theo mẫu 14-HSB. Nếu là người nước ngoài không cần có sổ BHXH nhưng cần có thêm các giấy tờ tùy thân. Nếu là người bị bệnh phải có thêm giấy tờ chứng thực, giám định y khoa theo quy định.

V. Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Căn cứ vào Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 quy định các thủ tục giấy tờ giải quyết hưởng BHXH 1 lần dựa trên Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định tại các Điểm 1.2.3a, 1.2, 1.3, 1.4 Khoản 1; Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 6 và Điểm 1.1.2, Khoản 1, Điều 7.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 6

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Các bước làm thủ tục nhận BHXH như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ nhận BHXH 1 lần

Người lao động trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH huyện/tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp theo phương thức sử dụng giao dịch điện tử.

Nếu nộp theo phương thức giao dịch điện tử thì đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN. Trường hợp chưa chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Chờ cơ quan BHXH huyện/tỉnh tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

Cơ quan BHXH sau khi nhận được hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra, đảm bảo đủ thành phần hồ sơ, tính toàn vẹn của hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì trả cho người nộp kèm theo phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 1.3, Điều 6,  Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Căn cứ vào Điểm 1.1.2, Khoản 1, Điều 7, Quyết định số 166/QĐ-BHXH thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Người lao động trực tiếp nhận kết quả giải quyết.

Theo quy định tại Khoản 1.5, Điều 6, Quyết định số 166/QĐ-BHXH người nộp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận Chế độ BHXH theo hình thức đã đăng ký nhận hồ sơ.

Hồ sơ được giải quyết bao gồm:

 • Quyết định hưởng, điều chỉnh, hủy, chấm dứt hưởng
 • Bản quá trình đóng BHXH (nếu có)

Trong trường hợp giao dịch điện tử thì trả hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH, qua địa chỉ email mà người nộp đã đăng ký khi lập.

Giám đốc BHXH tỉnh/huyện quy định việc trả hồ sơ cho người lao động thông qua bưu điện.

Nếu quý vị và các bạn có những thắc mắc hoặc cần tư vấn gì thêm về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng MB: 1900558873 hoặc MN/MT: 1900558872 để được hỗ trợ tốt nhất. Bảo hiểm xã hội điện tử eBH luôn đồng hành và sẵn lòng được giúp đỡ quý vị và các bạn!

XEM THÊM >> Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu