CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần năm 2024

Bởi ebh.vn - 03/05/2024

Người tham gia bảo hiểm xã hội được quyền rút bảo hiểm xã hội một lần khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của BHXH Việt Nam. Trong bài viết dưới đây EBH sẽ hướng dẫn người tham gia BHXH cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo phương pháp tính thủ công và phương pháp tính online dễ thực hiện.

Hướng dẫn 3 cách tính tiền BHXH một lần năm 2024

Hướng dẫn 3 cách tính tiền BHXH một lần năm 2024

1. Những cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Tiền bảo hiểm xã hội một lần (BHXH 1 lần) là khoản tiền hỗ trợ của Nhà nước cho người đã đăng ký tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện khi họ muốn rút BHXH 1 lần. Chế độ này cho phép người lao động nhận số tiền bảo hiểm đã đóng thay vì chờ hưởng lương hưu hàng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Năm 2024, có 03 cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần phổ biến như sau:

(1) Tính BHXH 1 lần áp dụng công thức tính thủ công.

(2) Tính BHXH 1 lần online sử dụng hệ thống tính bảo hiểm xã hội một lần.

(3) Tính BHXH 1 lần sử dụng bảng Exel theo mẫu sẵn.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các cách tính tiền BHXH 1 lần năm 2024, bạn có thể tham khảo:

1.1 Công thức và cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Đối với cách tính tiền BHXH 1 lần năm 2024 sử dụng công thức tính theo quy định cần có các yếu tố cần thiết sau:

(1) Công thức tính tiền BHXH 1 lần mới nhất được quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (khoản 4, điều 19) mức hưởng BHXH 1 lần được xác định theo công thức sau:

Mức hưởng = Mbqtl x [(1,5 x Thời gian đóng BHXH trước 2014) + (2 x thời gian đóng BHXH sau 2014)] 

Trong đó:

- Thời gian đóng BHXH trước 2014 là số tháng người tham gia đã đóng BHXH trước năm 2014.

- Thời gian đóng BHXH sau 2014 là số tháng người tham gia đã đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

- Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và nó được tính theo công thức:

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) / (Tổng số tháng đóng BHXH)

Mức điều chỉnh hàng năm trong bảo hiểm xã hội là mức thay đổi của tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mỗi năm, cơ quan này sẽ xác định mức điều chỉnh để đảm bảo giá trị của số tiền người tham gia BHXH được bảo toàn, không bị mất giá trị tiền lương/thu nhập tháng đã đóng trong quá trình tham gia BHXH.

Mức điều chỉnh năm 2024 áp dụng theo bảng hệ số trượt giá tính tiền lương/thu nhập đã đóng BHXH của năm 2024 theo Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2024.

Trường hợp người tham gia đóng BHXH chưa đủ 1 năm, mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động được tính bằng 22% trên tổng mức tiền lương tháng đã đóng BHXH (khoản 2, điều 19, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH). Mức hưởng sẽ bằng số tiền đã đóng, tối đa là 2 tháng Mbqtl đóng BHXH (tiết c, khoản 2, điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, tại thời điểm muốn nhận BHXH một lần, nếu có tháng lẻ, người lao động nên cố gắng đóng từ 7 tháng trở lên để được tính tròn là 1 năm đóng BHXH. Nếu người lao động có thời gian đóng BHXH dưới 6 tháng sẽ chỉ được tính là 0,5 năm.

Nam nhân viên tính mức hưởng BHXH nếu rút BHXH 1 lần

Nam nhân viên tính mức hưởng BHXH nếu rút BHXH 1 lần

1.1.1 Ví dụ tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Anh A là một người lao động có tổng thời gian tham gia BHXH là 4 năm 8 tháng và quá trình đóng BHXH như sau:

- Từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2019: mức lương đóng BHXH là 4.500.000 đồng.

- Từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2022: mức lương đóng BHXH là 4.730.000 đồng.

- Từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2023: mức lương đóng BHXH là 5.008.000 đồng.

- Từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024: mức lương đóng BHXH là 5.500.000 đồng.

Tháng 6/2024, anh A dự định nghỉ việc Công ty và không có nhu cầu tiếp tục tham gia BHXH. Vậy số tiền hưởng BHXH 1 lần của A trong trường hợp này là bao nhiêu?

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2024 của lao động A áp dụng công thức như sau:

(1) Tổng thời gian tham gia BHXH: 4 năm 8 tháng = 56 tháng

(2) Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn tham gia BHXH như sau:

- Giai đoạn đóng từ Tháng 5/2019 đến Tháng 7/2019: Thời gian 3 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 4.500.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH = 4.500.000  x 1.12 x 3 = 15.120.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ Tháng 1/2020 đến Tháng 12/2020: Thời gian 12 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 4.730.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH  = 4.730.000 x 1.08 x 12 = 61.300.800 đồng.

- Giai đoạn đóng từ Tháng 1/2021 đến Tháng 12/2021: Thời gian 12 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 4.730.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH = 4.730.000 x 1.07 x 12 = 60.733.200 đồng.

- Giai đoạn đóng từ Tháng 1/2022 đến Tháng 6/2022: Thời gian 6 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 4.730.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH = 4.730.000 x 1.03 x 6 = 29.231.400 đồng.

- Giai đoạn đóng từ Tháng 7/2022 đến Tháng 12/2022: Thời gian 6 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 5.008.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH = 5.008.000 x 1.03 x 6 = 30.949.440 đồng.

- Giai đoạn đóng từ Tháng 1/2023 đến Tháng 10/2023: Thời gian 10 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 5.008.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH = 5.008.000 x 1 x 10 = 50.080.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ Tháng 11/2023 đến Tháng 12/2023: Thời gian 2 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 5.500.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH = 5.500.000 x 1 x 2 = 11.000.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ Tháng 1/2024 đến Tháng 5/2024: Thời gian 5 tháng với mức tiền lương đóng BHXH là 5.500.000 đồng. Tiền lương đóng BHXH = 5.500.000 x 1 x 5 = 27.500.000 đồng.

Tổng tiền lương đóng BHXH = 285.914.840 đồng

(3) Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền lương đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH = 5.105.622 đồng.

(4) Mức hưởng BHXH 1 lần khi áp dụng công thức tính đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi = 2 x 5 x 5.105.622 = 51.056.220 đồng.

Như vậy số tiền BHXH 1 lần lao động A nhận được nếu rút BHXH 1 lần vào tháng 6/2024 là 51.056.220 đồng

1.2 Hướng dẫn cách tính tiền BHXH 1 lần 2024 online

Để tính tiền bảo hiểm xã hội một lần online, người tham gia BHXH có thể sử dụng công cụ tính trực tuyến miễn phí trên website của TopCV hoặc LuatVietnam.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tính tiền BHXH 1 lần online từ A-Z sử dụng ứng dụng VssID và công cụ tính BHXH 1 lần của TopCV đối với trường hợp của lao động A trong ví dụ trên như sau:

Bước 1: Đăng nhập và tra cứu các thông tin cần thiết để tính BHXH 1 lần trên VssID gồm: Các giai đoạn đóng BHXH, tổng thời gian tham gia BHXH và mức lương đóng BHXH.