CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
109 105/2020/TT-BTC 03/12/2020 Bộ Tài chính Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế
110 3054/TB-BHXH 30/11/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý I/2021
111 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Chính phủ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021
112 71/2020/QH14 16/11/2020 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Quốc hội, số 71/2020/QH14
113 3789/HDLN-BHXH-LDTBXH 30/10/2020 BHXH TP Hà Nội Công văn số 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH quy định thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực truyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
114 3187/BHXH-CNTT 08/10/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn 3187/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
115 4833/UBND-KSTTHC 06/10/2020 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v triển khai thực hiện một số công việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
116 117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Chính phủ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
117 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
118 2950/BHXH-BT 17/09/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam
119 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Thủ tướng chính phủ Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
120 1040/QĐ-BHXH 18/08/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu