CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
205 136/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Thủ tướng chính phủ Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
206 111/2013/TT-BTC 15/08/2013 Bộ Tài chính Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
207 466/QĐ-BHXH 19/04/2011 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 466/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế
208 125/QĐ-BHXH 28/01/2011 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 125/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bày hàng tuần có hiệu lực từ 1/3/2011
209 1433/QĐ-BHXH 08/10/2010 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam
210 46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Thủ tướng chính phủ Nghị định 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
211 92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Thủ tướng chính phủ Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
212 30a/2008/NQ-CP 27/12/2008 Thủ tướng chính phủ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
213 25/2008/QH12 14/11/2008 Quốc hội LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2008
214 04/2007/QH12 21/11/2007 Quốc hội Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2009
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu