CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
37 3288/BHXH-QLT 21/06/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn số 3288/BHXH-QLT 2022 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/7/2022
38 2236/BHXH-TST 18/06/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn số 2236/BHXH-TST có hiệu lực từ ngày 16/8/2023 về việc hướng dẫn khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc
39 38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
40 1767/LĐTBXH-BHXH 31/05/2022 Bộ lao động Thương binh và Xã hội Người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
41 1187/QĐ-BHXH 24/05/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy trình giảm trừ mức đóng trong gian hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công
42 1682/BHXH-QLT 04/05/2022 BHXH TP Hà Nội Thủ tục xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà
43 1595/BHXH-QLT 28/04/2022 BHXH TP Hà Nội Quy trình xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà
44 1147/BHXH-TST 05/04/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Triển khai kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT
45 08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022 Thủ tướng chính phủ Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
46 931/BYT-BH 28/02/2022 Bộ Y tế Công văn số 931/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip
47 06/QĐ-TTg 06/01/2022 Thủ tướng chính phủ Đề án 06: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
48 108/2021/NĐ-CP 07/12/2021 Thủ tướng chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu