CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
37 02/2023/TT-BYT 09/02/2023 Bộ y tế Thông tư 02/2023/TT-BYT Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT
38 50/QĐ-BHXH 19/01/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 50/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công"
39 49/QĐ-BHXH 19/01/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 49/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”
40 6696/QĐ-TLĐ 16/01/2023 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
41 01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (Đã hết hiệu lực)
42 18/2022/TT-BYT 31/12/2022 Bộ y tế Thông tư số 18/2022/TT-BYT có hiệu lực từ 15/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
43 3612/QĐ-BHXH 09/12/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 3612/QĐ-BHXH Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số
44 8056/VPCP-KGVX 01/12/2022 Thủ tướng chính phủ Công văn 8056/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
45 3510/QĐ-BHXH 21/11/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 3510/QĐ-BHXH ban hành quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công
46 12/2022/NĐ-CP 04/11/2022 Thủ tướng chính phủ Nghị định 12/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
47 2355/QĐ-BHXH 16/09/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 2355/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 của BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
48 2356/QĐ-BHXH 16/09/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 2356/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chó hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2023
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu