CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
133 117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Chính phủ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020
134 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
135 2950/BHXH-BT 17/09/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn số 2950/BHXH-BT hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam
136 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Thủ tướng chính phủ Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
137 1040/QĐ-BHXH 18/08/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 1040/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/8/2020.
138 88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Chính phủ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
139 87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Chính phủ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020
140 2089/VBHN-BHXH 26/06/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Văn bản 2089 hợp nhất Quyết định số 595-888-505/QĐ-BHXH và không thay thế 03 Quyết định này.
141 2161/LĐTBXH-BHXH 16/06/2020 Bộ lao động Thương binh và Xã hội Thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài
142 1228/TB-BHXH 03/06/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý III/2020
143 954/2020/UBTVQH14 02/06/2020 Quốc hội Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
144 61/2020/NĐ-CP 29/05/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu