CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Bởi ebh.vn - 14/04/2016

Ngày 14/04/2015, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; UBND cấp xã, Trường học, Đại lý thu BHXH, BHYT theo quy định tại Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thực hiện lựa chọn phương thức giao dịch điện tử.

Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

>>>> Xem chi tiết tại: Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu