CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

Bởi ebh.vn - 13/04/2016

Hướng dẫn Quý doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ giao dịch BHXH điện tử cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ (503) qua phần mềm eBH của nhà cung cấp IVAN Thaisonsoft.

Nghiệp vụ cấp lại sổ BHXH do mất hòng, thay đổi sổ, gộp sổ

Nghiệp vụ cấp lại sổ BHXH do mất hòng, thay đổi sổ, gộp sổ

1. Hướng dẫn cấp lại sổ BHXH do mất hòng, thay đổi và gộp sổ

Nghiệp vụ “Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ” thuộc lĩnh Sổ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015, được sử dụng để đề nghị cấp lại sổ do: đơn vị bị mất sổ, hỏng, thay đổi số sổ hoặc gộp sổ.

Để thực hiện lập bộ hồ sơ, bạn vào Menu “Quản lý hồ sơ”, chọn “Tạo hồ sơ tự động”.

Tạo hồ sơ tự động

Hoặc nhấn vào nút “Bắt đầu” ngay trên giao diện chính của phần mềm:

4 bước thực hiện kê khai BHXH

Và thực hiện theo 4 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ

Bạn tích chọn QĐ 959, lĩnh vực sổ, sau đó chọn nghiệp vụ trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn:

Chọn nghiệp vụ trong danh sách các nghiệp vụ 

Bước 2: Chọn lao động

Bạn nhấn vào nút “Chọn lao động”, màn hình danh sách người lao động hiện ra.

Danh sách người lao động 

Có thể tìm kiếm danh sách người lao động cần truy thu bằng cách, dựa vào các điều kiện lọc như họ tên, phòng ban và các trạng thái.

Cuối cùng nhấn nút “Chọn” để hoàn tất việc chọn người lao động.

Bước 3: Lập hồ sơ

Bạn nhấn vào "Lập hồ sơ", chọn tháng và năm của kỳ kê khai.

Chọn tháng và năm của kỳ kê khai

Nhấn “Chọn” để phần mềm tự động tạo hồ sơ, với các bản khai bắt buộc phải có.

1. Danh mục hồ sơ: Đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ được phần mềm sẽ tự động đánh dấu chọn vào các bản khai cần phải có của nghiệp vụ.

Danh mục hồ sơ

Bạn có thể đính kèm danh sách sổ BHXH vào hồ sơ bằng cách đánh dấu vào mục “Số BHXH đã cấp”:

Đính kèm danh sách sổ BHXH

Sau đó nhấn vào biểu tượng đính kèm, để chọn file danh sách:

Chọn file danh sách để đính kèm

2. Tờ khai TK1-TS-959: Là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin từng người tham gia BHXH, BHYT.

Tờ khai TK1-TS-959

Bạn kiểm tra lại thông tin bản khai, hoàn thiện thông tin còn thiếu nếu có. Sau đó nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại hồ sơ.

Nếu máy tính của bạn đang được kết nối internet phần mềm sẽ lấy số hồ sơ được cấp tự động từ hệ thống của BHXH.

Thông báo ghi hồ sơ thành công

Hoặc nhấn vào “Lấy số hồ sơ” tại phiếu giao nhận hồ sơ:

phiếu giao nhận hồ sơ

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ

Bạn nhấn vào “Nộp hồ sơ” để chuyển sang màn hình ký và nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ

Màn hình ký và nộp hồ sơ hiện ra như sau:

Ký và nộp hồ sơ

Tại đây bạn có thể lựa chọn:

- Ký số cho hồ sơ bằng cách nhấn vào nút “Ký hồ sơ”.

- Nộp điện tử cho hồ sơ đã ký số.

Ngoài ra bạn có thể:

- Kết xuất ra hồ sơ giấy để nộp trên cổng bảo hiểm xã hội Việt Nam, bằng cách nhấn vào nút “Kết xuất h.sơ giấy”:

Kết xuất ra hồ sơ giấy

- Nộp hồ sơ qua email, để nộp hồ sơ qua email trong trường hợp được cơ quan BHXH cho phép:

Nộp hồ sơ qua email

Trước khi thực hiện nộp hồ sơ, bạn có thể kiểm tra lại thông tin hồ sơ bằng cách nhấn đúp chuột vào các bảng kê trong danh sách:

- Phiếu giao nhận hồ sơ:

Phiếu giao nhận hồ sơ

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS):

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH

Trên đây là bài viết hướng dẫn Quý doanh nghiệp thực hiện lập một bộ hồ sơ bảo hiểm, với nghiệp vụ Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ đến hệ thống tiếp nhận giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử từ bằng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH do công ty Thái sơn cung cấp.

Để có thể xem tài liệu hướng dẫn trên Offline Quý khách hàng có thể tải về file hướng dẫn PDF TẠI ĐÂY

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu