CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

Bởi ebh.vn - 14/04/2016

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng theo quyết đinh 959 trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Bước 1: Chọn nghiệp vụ

Bạn tích chọn QĐ 959, lĩnh vực thẻ, sau đó chọn nghiệp vụ  trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn:

Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng - Ảnh 1 

Bước 2:Chọn lao động

Bạn nhấn vào nút “Chọn lao động”,màn hình danh sách người lao động hiện ra.

Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng - Ảnh 2 

Có thể tìm kiếm danh sách người lao động cần truy thu bằng cách, dựa vào các điều kiện lọc như họ tên, phòng ban và các trạng thái.

Cuối cùng nhấn nút “Chọn”để hoàn tất việc chọn người lao động.

Bước 3:Lập hồ sơ

Bạn nhấn vào Lập hồ sơ , chọn tháng và năm của kỳ kê khai. 

Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng - Ảnh 3 

Nhấn “Chọn”  để phần mềm tự động tạo hồ sơ, với các bản khai bắt buộc phải có.

1. Danh mục hồ sơ:  Đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ được  phần mềm sẽ tự động đánh dấu chọn vào các bản khai cần phải có của nghiệp vụ.

Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng - Ảnh 4 

2. Tờ khai TK1-TS-959: Là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin từng người tham gia BHXH, BHYT.

Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng - Ảnh 5 

Bạn kiểm tra lại thông tin bản khai, hoàn thiện thông tin còn thiếu nếu có. Sau đó nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại hồ sơ.

Nếu máy tính của bạn đang được kết nối internet phần mềm sẽ lấy số hồ sơ được cấp tự động từ hệ thống của BHXH. 

Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng - Ảnh 6 

Hoặc nhấn vào “Lấy số hồ sơ” tại phiếu giao nhận hồ sơ:

Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng - Ảnh 7 

Bước 4:Ký và nộp hồ sơ

>>>> Xem chi tiết tại: Hướng dẫn nghiệp vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm eBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu