CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu TK1-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2023

Bởi ebh.vn - 13/09/2023

Mẫu TK1-TS là một trong những mẫu tờ khai được sử dụng phổ biến hiện nay được ban hành bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vậy mẫu TK1-TS được sử dụng cho mục đích gì? và mẫu tờ khai mới nhất hiện nay. Tất cả sẽ được EBH chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

1. Mẫu TK1-TS là gì?

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) do BHXH Việt Nam ban hành và được sử dụng trong trường hợp người tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH hoặc trong trường hợp thay đổi thông tin BHXH, BHYT. 

1.1 Mẫu TK1-TS dùng để làm gì?

Hiện nay mẫu TK1-TS được dùng cho 2 mục đích chính sau:

1) Dùng kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

2) Dùng kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu...

2. Mẫu TK1-TS theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH mới nhất 2023

Khi thực hiện kê khai thông tin BHXH, BHYT người tham gia thực hiện kê khai theo Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Cụ thể Mẫu TK1-TS như sau:

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):.......................[02]. Giới tính:...............

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:......... /.............. /............... [04]. Quốc tịch:...............

[05]. Dân tộc:......................... [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

[07]. Điện thoại:........................ [08]. Email (nếu có):....................................

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:...... [09.2]. Huyện:........... [09.3]. Tỉnh:................

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): .....................................................

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:.................................

[11.2]. Xã:........................ [11.3]. Huyện:.......................... [11.4]. Tỉnh:.................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:......................................... [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):................................. [14.2]. Giới tính:............

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... /.............. /....... [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

[15]. Mức tiền đóng: ......................  [16]. Phương thức đóng:.............................

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: .........................................................

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ....................................................... 

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ..........................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………

Người kê khai

……………………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:................................. Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):................. .....................

Mã số hộ gia đình:............................... Điện thoại liên hệ:.......................... ..................

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Xã (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):............. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):.......................... ..

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….…., ngày…. tháng …….. năm 20….

Người kê khai

.................................

Mẫu TK1-TS có hai phần:

- Phần I áp dụng cho người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp. 

- Phần II áp dụng cho người tham gia đã có mã số BHXH muốn đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH hoặc thẻ BHYT.

Mẫu TK1-TS mới nhất được ban hành theo quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam. Bạn có thể tải mẫu TK1-TS TẠI ĐÂY

3. Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS

Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS thuộc về các đối tượng bao gồm:

- Người tham gia BHXH, BHYT.

- Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người mất khả năng hành vi) của người tham gia cần đăng ký điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

Khi điền thông tin vào tờ khai, người lập cần căn cứ vào mục đích của mình để thực hiện điền các thông tin theo mẫu:

Mục I: Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH bắt buộc kê khai từ chỉ tiêu [1] đến chỉ tiêu [11] (trừ chỉ tiêu [8] để tham gia BHXH, BHYT.

Mục II: Áp dụng đối với người tham gia tra đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hiện nay có khoảng 25 mẫu tờ khai trong hệ thống BHXH Việt Nam bao gồm các mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin, kê khai dữ liệu, đề nghị giải quyết chế độ, báo cáo và thống kê liên quan đến BHXH, BHYT và BHTN. Trong đó mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai phổ biến dùng để kê khai các thông tin của người tham gia BHXH, BHYT. Bạn cũng có thể xem thêm các mẫu tờ khai TK1-TS khác dưới đây.

1) Mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

2) Mẫu TK1-TS theo quyết định số 888/QĐ-BHXH

Trên đây là những chia sẻ về mẫu tờ khai TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH được cập nhật mới nhất từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH. Nếu bạn có những thắc mắc khác cần được giải đáp, bạn có thể liên hệ với EBH, gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam 1900 9068 (1000đ/Phút) hoặc liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu