CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cách lập mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

Bởi ebh.vn - 05/08/2019

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ- BHXH kê khai các thông tin người tham gia và thành viên hộ gia đình khi không có mã số BHXH hay kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn lập mẫu tờ khai TK1-TS chi tiết.

Hướng dẫn lập mẫu tờ khai TK1-TS theo quyết đinh 595/QĐ-BHXH

1. Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT được áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin. 

Mục đích:

 • Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

 • Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu...

Xem thêmHướng dẫn tra cứu mã số BHXH hộ gia đình chi tiết

Trách nhiệm lập TK1-TS:

 • Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

 • Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).

Mẫu TK1-TS/Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Tải về: Mẫu TK1-TS theo quyết định số 595/QĐ-BHXH TẠI ĐÂY 

Thời gian lập:

 • Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Khi tham gia khi chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

 • Đối với người chỉ tham gia BHYT:

 • Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế;

 • Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin; người tham gia chưa được cấp mã số BHXH.

2. Hướng dẫn lập tờ khai TK1-TS theo quyết định số 595/QĐ-BHXH 

Lập tờ khai TK1-TS là việc làm cần thiết để hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia hoặc điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người lập có thể tham khảo hướng dẫn theo thứ tự các mục như sau:

[01]. Họ và tên: Đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

[02]. Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Giới tính: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[04]. Quốc tịch: Ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[05]. Dân tộc: Ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh:Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

[07]. Địa chỉ nhận kết quả:Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[08]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

[09].Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin).

Trường hợp không xác định được mã số BHXH mà có số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT thì ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT. Trường hợp xác định được mã số BHXH nhưng khác số sổ BHXH thì ghi mã số BHXH vào chỉ tiêu này và ghi bổ sung số sổ BHXH vào chỉ tiêu [14].

[09.1]. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).

[09.2]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

[10]. Mã hộ gia đình: Ghi mã hộ gia đình đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin);

[11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): Ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): Ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng …

[13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: Ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

[15]. Hồ sơ kèm theo: 

 1. Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

 2. Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Phần phụ lục: Thành viên hộ gia đình 

 1. Thông tin chung: Ghi đầy đủ:

 2. Họ và tên chủ hộ; 

 3. Số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú); 

 4. Số điện thoại liên hệ (nếu có); 

 5. Ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

Trường hợp hộ gia đình chỉ có giấy tạm trú thì vẫn thực hiện kê khai nhưng ghi rõ cụm từ “giấy tạm trú” vào cột ghi chú.

Cột A - Ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.

Cột B - Ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.

Cột 1 - Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp.

Cột 2 - Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

Cột 3 - Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

Cột 4 - Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Cột 5 - Ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu...).

Cột 6 - Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

Cột 7 - Ghi những nội dung cần ghi chú.

Sau khi điền đủ thông tin, người kê khai ký tên và nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc điền thông tin trên mẫu tờ khai tk1-ts theo quyết định 595. Với những chia sẻ trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH mong rằng có thể mang lại cho bạn đọc và người lao động những thông tin cần thiết và hữu ích nhất.

Có một điều cần lưu ý là tính đến năm 2022 đã có 3 mẫu tờ khai TK1-TS được ban hành theo các quyết định 888, quyết định 595 và quyết định 505 của BHXH Việt Nam. Theo đó, mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất hiện nay là mẫu TK1-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH ban hành ngày 27/03/2020.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu