CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu

23/02/2022 11:48
Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu

Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu theo quyết định 959. Thực hiện trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

28/10/2021 08:55
Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Các bước nộp hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH. Doanh nghiệp thực hiện đăng nhập vào phần mềm trên thanh Menu chọn mục “Hồ sơ điện tử”, chọn tiếp “Lập hồ sơ điện tử”

Hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt và sử dụng phần mềm eBH

08/04/2021 03:26
Hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt và sử dụng phần mềm eBH

Hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt và sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH -Thái Sơn kèm tài liệu tải về hỗ trợ xem offline

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH

24/08/2019 08:39
Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

22/08/2019 08:34
Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH của Công ty Thái Sơn để báo giảm người lao động, báo giảm bhxh trên phần mềm eBH.

Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

26/09/2017 10:25
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

Thực hiện công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 848/TB-TU ngày 10/8/2017 của Thành uỷ Hà Nội.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu