CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Khai BHXH điện tử thế nào khi “Sếp” cầm chữ ký số đi vắng?

27/04/2016 04:04
Khai BHXH điện tử thế nào khi “Sếp” cầm chữ ký số đi vắng?

Chữ ký số (USB Token) tại mỗi Đơn vị thường chỉ có một và thường do người lãnh đạo quản lý. Vậy phương án giải quyết nào sẽ được đưa ra khi người cầm chữ ký số đi vắng trong khi việc giao dịch bảo hiểm bắt buộc phải thực hiện ngay lập tức?

Tháo gỡ vướng mắc khi khai BHXH điện tử trên nhiều máy tính

24/04/2016 10:32
Tháo gỡ vướng mắc khi khai BHXH điện tử trên nhiều máy tính

Để khai và nộp BHXH điện tử, người dùng bắt buộc sẽ phải dùng tới chữ ký số. Tuy nhiên, trong trường việc khai bảo hiểm XH cần được thực hiện một lúc trên nhiều máy thì các đơn vị sẽ phải làm thế nào?

Không cầm chữ ký số có thể khai BHXH qua mạng được không?

22/04/2016 03:53
Không cầm chữ ký số có thể khai BHXH qua mạng được không?

Trong quá trình kê khai BHXH điện tử, các đơn vị tổ chức sẽ phải sử dụng chữ ký số để ký và nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH. Tuy nhiên tại mỗi đơn vị, chữ ký số lại được dùng với nhiều mục đích khác nhau hoặc có những lúc người quản lý chữ ký số không có mặt tại thời điểm giao dịch. Vậy không cầm chữ ký số có thể khai BHXH qua mạng được không?

Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

14/04/2016 04:46
Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 09/03/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

14/04/2016 04:13
Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 14/04/2015, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ

14/04/2016 03:13
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ theo quyết định 959 của cơ quan bảo hiểm nhà nước, trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu