CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt và sử dụng phần mềm eBH

08/04/2021 03:26
Hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt và sử dụng phần mềm eBH

Hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt và sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH -Thái Sơn kèm tài liệu tải về hỗ trợ xem offline

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH

24/08/2019 08:39
Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

22/08/2019 08:34
Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH của Công ty Thái Sơn để báo giảm người lao động, báo giảm bhxh trên phần mềm eBH.

Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

26/09/2017 10:25
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

Thực hiện công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 848/TB-TU ngày 10/8/2017 của Thành uỷ Hà Nội.

Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

06/06/2016 02:58
Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

Ngày 22/04/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội .

Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

26/05/2016 10:33
Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội cũng nằm trong nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với BHXH Việt Nam

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu