CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

26/09/2017 10:25
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

Thực hiện công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 848/TB-TU ngày 10/8/2017 của Thành uỷ Hà Nội.

Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

06/06/2016 02:58
Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

Ngày 22/04/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội .

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

03/06/2016 10:13
Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH là phần mềm bảo hiểm xã hội Doanh nghiệp có thể tải về và cài đặt dùng thử trong vòng 6 tháng được cung cấp bởi nhà I-VAN Thái Sơn. Gói dịch vụ hỗ trợ giúp các doanh nghiệp bước đầu làm quen với hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử với phần mềm eBH

26/05/2016 10:33
Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử với phần mềm eBH

Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng nằm trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với BHXH Việt Nam tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử vừa được ký ban hành ngày 14/10/2015.

Khai BHXH điện tử thế nào khi “Sếp” cầm chữ ký số đi vắng?

27/04/2016 04:04
Khai BHXH điện tử thế nào khi “Sếp” cầm chữ ký số đi vắng?

Chữ ký số (USB Token) tại mỗi Đơn vị thường chỉ có một và thường do người lãnh đạo quản lý. Vậy phương án giải quyết nào sẽ được đưa ra khi người cầm chữ ký số đi vắng trong khi việc giao dịch bảo hiểm bắt buộc phải thực hiện ngay lập tức?

Tháo gỡ vướng mắc khi khai BHXH điện tử trên nhiều máy tính

24/04/2016 10:32
Tháo gỡ vướng mắc khi khai BHXH điện tử trên nhiều máy tính

Để khai và nộp BHXH điện tử, người dùng bắt buộc sẽ phải dùng tới chữ ký số. Tuy nhiên, trong trường việc khai bảo hiểm XH cần được thực hiện một lúc trên nhiều máy thì các đơn vị sẽ phải làm thế nào?

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu