CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Bởi ebh.vn - 28/10/2021

Sau khi xét đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị Quyết 68/NQ-CP được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nhiều doanh nghiệp lúng túng khi thực hiện nghiệp vụ lập hồ sơ điện tử gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội. Dưới đây là hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên phần mềm eBH.

Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH.

1. Điều kiện áp dụng hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất

Căn cứ theo quy định tại Điều 5, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, điều kiện hỗ trợ đối với các tổ chức, doanh nghiệp như sau:

(1) Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

  • Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

  • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

(2) Số lao động tham gia BHXH tính giảm tại mục (1) chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, HĐLĐ không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/ 5/2021.

Xem thêm >> Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

2. Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất

Căn cứ theo quy định NLĐ và người sử dụng lao động đủ điều kiện nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất. Các bước nộp hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH như sau:

Đầu tiên, doanh nghiệp thực hiện đăng nhập vào phần mềm eBH. Trên thanh Menu chọn mục “Hồ sơ điện tử”, chọn tiếp “Lập hồ sơ điện tử”:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 1

Hoặc nhấn vào nút “Bắt đầu” ngay trên giao diện chính của phần mềm:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 2

Tiếp theo doanh nghiệp thực hiện theo 3 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ

Nhấn chọn tab “Hỗ trợ Covid19” sau đó chọn nghiệp vụ “Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch covid19 (600d)”.

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 3

Hệ thống phần mềm khi này sẽ tự động xuất các bản kê cần phải có của nghiệp vụ như:

  • Danh mục hồ sơ: Đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ được phần mềm sẽ tự động đánh dấu chọn vào các bản khai cần phải có của nghiệp vụ.

  • Bản kê D02-LT: Là tờ khai chứa thông tin danh sách người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  • Bản kê TK1-TS: Là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHYT, BHXH.

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 4

Danh mục thành phần hồ sơ.

Lưu ý: Bản kê D01-TS yêu cầu trong trường hợp đơn vị khai báo chậm so với quy định của BHXH. D01-TS là tờ khai cung cấp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN. Hệ thống sẽ tự động sinh bản kê D01-TS trường hợp thông tin Từ tháng năm trên D02-TS nhỏ hơn tháng kê khai hiện tại.

Bước 2: Chọn lao động

Để nhập thông tin lao động, doanh nghiệp có thể sử dụng 3 cách như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp người lao động trên hồ sơ

Thường áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng người lao động ít. Doanh nghiệp thực hiện nhập trực tiếp thông tin người lao động trên hồ sơ: Loại (Phương án), Họ tên NLĐ, Ngày sinh… 

Trường hợp chưa nhập đủ thông tin bắt buộc mà nhấn Ghi, hệ thống sẽ thông báo và cảnh báo vàng ở các thông tin bắt buộc nhập. Thông tin nhập ở D02 sẽ được link trực tiếp sang các tờ khai khác có liên quan như TK1, D01 (nếu có).

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 5

Nhập trực tiếp tên người lao động. 

Cách 2: Chọn người lao động từ danh sách lao động

Áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn. Doanh nghiệp nhấn vào nút “Chọn lao động”, màn hình danh sách người lao động hiện ra.

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 6

Tích chọn người lao động đủ điều kiện từ danh sách người lao động.

Lưu ý: Có thể tìm kiếm danh sách người lao động bằng cách, dựa vào các điều kiện lọc như họ tên, phòng ban và các trạng thái. Với từng nghiệp vụ lựa chọn sẽ có danh sách Phương án tương ứng. 

Ví dụ: Khi chọn Khai báo giảm quỹ HTTT hệ thống sẽ hiển thị danh sách bao gồm các phương án :

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 7

Cách 3: Import danh sách NLĐ từ file excel

Doanh nghiệp thực hiện nhấn chọn “Nhập dữ liệu từ file” => “Lập hồ sơ điện tử” màn hình hiển thị như sau:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 8

Khi này tích chọn một trong 2 phương án “Thêm từ file excel” hoặc “Thêm từ file nén” được kết xuất từ phần mềm.

Trường hợp chọn “Thêm từ file excel” hệ thống hiển thị màn hình:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 9

Chọn danh sách người lao động từ file Excel.

Khi giao diện mới mở ra nhấn chọn mục “Chọn file” để chọn file excel import vào hệ thống. 

Lưu ý: File import phải lập theo mẫu của chương trình và phải nhập chính xác theo hướng dẫn đã ghi trên file excel mẫu. Để lấy file mẫu, bạn nhấn nút “Tải file mẫu”. Sau khi tải xong file excel, bạn nhất nút “Thực hiện” để import file vào chương trình.

Sau khi tải xong file import vào hồ sơ, hệ thống hiển thị danh sách NLĐ trên hồ sơ:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 10

Danh sách người lao động sau khi tải lên.

Bạn kiểm tra lại thông tin các bản kê, sau đó nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại hồ sơ. Nếu ghi thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 11

Thông báo ghi hồ sơ thành công.

Bước 3: Ký số và nộp Hồ sơ điện tử

Nhấn chọn “B3. Ký & Nộp hồ sơ...” như hình sau:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 12

Ký và nộp hồ sơ điện tử.

Phần mềm sẽ chuyển sang màn hình hồ sơ đã lập như hình dưới đây:

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 13

Tại đây doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương thức ký nộp gồm:

  • Ký số cho hồ sơ bằng cách nhấn vào nút “Ký hồ sơ”.

  • Nộp điện tử cho hồ sơ đã ký số.

Lưu ý: Để đảm bảo hồ sơ được hoàn chỉnh và chính xác trước khi thực hiện nộp hồ sơ cần kiểm tra lại thông tin bằng cách nhấn đúp chuột vào các bảng kê trong danh sách:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ DANH SÁCH THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-LT):

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 14

Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách NLĐ tham gia BHXH, BHYT< BHTN.

Nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH - ảnh 15

Mẫu TK1-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Xem thêm >> Mẫu TK1-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2021

Trên đây là hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH, hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp đang lúng túng về việc lập hồ sơ có thể lập hồ sơ một cách thành thạo. Phần mềm BHXH điện tử eBH hỗ trợ đắc lực và mang đến những trải nghiệm làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đảm bảo kê khai và quản lý hồ sơ BHXH dễ dàng, nhanh chóng cho mọi doanh nghiệp.

Quý khách hàng cần hỗ trợ hoặc tư vấn nghiệp vụ. Xin vui lòng liên hệ:

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ EBH

☎️ Tel: 024.37545222 - Fax: 024.37545223

🌎 Website: https://ebh.vn

📞 HOTLINE: 1900558873

🏢 Địa chỉ: Số 11, Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu