CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Bởi ebh.vn - 22/08/2019

Hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp và Quý khách hàng đang sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH của Công ty Thái Sơn để báo giảm lao động tham gia Bảo hiểm xã hội chi tiết và trực quan.

Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

I. Nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm BHXH

Nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

  1. Người lao động nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị 

  2. Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày

  3. Đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 

  4. Người lao động xin nghỉ không lương 

Để lập bộ hồ sơ báo giảm lao động, đơn vị thực hiện quy trình bao gồm 3 bước như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ kê khai cho hồ sơ theo danh sách 

Bước 2: Chọn danh sách người lao động cho nghiệp vụ này. 

Bước 3: Ký và nộp hồ sơ, đơn vị thực hiện việc ký số và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH và sau đó nhận kết quả trả về từ cơ quan BHXH.

XEM THÊM  >> Hướng dẫn báo giảm bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

II. Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Video hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Để báo giảm lao động tham gia Bảo hiểm xã hội trên phần mềm bảo hiểm xã hội eBH, đơn vị khởi động phần mềm eBH và thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ kê khai cho hồ sơ theo danh sách

Từ menu hồ sơ điện tử, soạn lập hồ sơ điện tử hoặc nhấn nút ‘Bắt đầu’ ngay trên giao diện chính của phần mềm eBH. Chọn nghiệp vụ: Đơn vị chọn nghiệp vụ ‘Báo giảm lao động’ trong danh sách nghiệp vụ có sẵn. Phần mềm sẽ tự động tạo các bảng kê cần phải có của nghiệp vụ như ‘Danh mục hồ sơ’, ‘Bảng kê D02-TS 959’. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 1

Đơn vị chọn nghiệp vụ báo giảm lao động. 

Bước 2: Chọn danh sách người lao động cho nghiệp vụ báo giảm lao động 

Chọn lao động: Đơn vị nhấn nút ‘Chọn lao động’, màn hình danh sách toàn bộ người lao động hiện ra, đơn vị tích chọn vào các lao động cần kê khai hay đơn vị có thể dựa vào các trạng thái để lọc và tìm nhanh danh sách theo mục đích kê khai. 

Đơn vị lựa chọn lao động cần kê khai.

Đơn vị lựa chọn lao động cần kê khai.

Các trạng thái đơn vị có thể lọc như: Muốn hiển thị danh sách người lao động phát sinh nhưng chưa kê khai như: Lao động thêm mới chưa có sổ BHXH, thêm mới do chuyển từ đơn vị khác sang thì đơn vị chọn trạng thái ‘Lao động mới chưa báo tăng’ hay ‘Lao động đang nghỉ ốm đau, thai sản’...

Đơn vị có thể tìm kiếm người lao động cụ thể dựa trên các tiêu chí: Họ và tên, mã người lao động, phòng ban, số sổ BHXH, số CMT.  Với từng người lao động, đơn vị chọn phương án kê khai tương ứng.

Màn hình eBH hiển thị mục tìm kiếm, đơn vị có thể lựa chọn lao động muốn kê khai.

Màn hình eBH hiển thị mục tìm kiếm, đơn vị có thể lựa chọn lao động muốn kê khai. 

Sau khi lựa chọn đủ các tiêu chí và kê khai, đơn vị nhấn nút ‘GHI’ để hoàn tất việc chọn lao động. Danh sách người lao động đơn vị chọn sẽ được phần mềm tự động đưa vào các bảng kê vào mục báo giảm mà đơn vị đã chọn, kèm theo các thông tin cá nhân của người lao động đó. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 4

Bảng kê thông tin lao động để báo giảm lao động. 

Sau đó, đơn vị kiểm tra lại thông tin bảng khai và nhấn nút ‘GHI’ để ghi lại hồ sơ.

Bước 3: Ký và nộp hồ sơ 

Đơn vị nhấn vào ký và nộp hồ sơ, phần mềm sẽ chuyển sang màn hình hồ sơ đã lập. Các thông tin của bộ hồ sơ đã lập sẽ tự động được chuyển vào tờ khai với định dạng file excel, file xlm, file word theo mẫu ban hành của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 5

Màn hình tờ khai định dạng theo mẫu ban hành của cơ quan BHXH. 

Trước khi nộp bộ hồ sơ đã lập lên cơ quan BHXH thì đơn vị có thể kiểm tra lại bộ hồ sơ đã lập bằng cách nhấn đúp chuột vào bản khai hay nhấn F8. Nếu cần sửa thông tin cho hồ sơ đã lập, đơn vị nhấn nút ‘Sửa hồ sơ’. 

Khi toàn bộ thông tin chính xác, đơn vị nhấn nút ‘Ký hồ sơ’ và chọn chữ ký số trong danh sách. Lưu ý: Chữ ký số phải được cắm vào máy tính.  Ký thành công, đơn vị tiếp tục nhấn vào ‘Ký điện tử’ và nhập tài khoản IVAN đã đăng ký trước đó và nhấn nút ‘THỰC HIỆN’ để gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 6

Ký và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH. 

Nộp thành công, cơ quan BHXH sẽ trả kết quả về cho đơn vị qua phần mềm eBH. Khi có kết quả, đơn vị nhấn ‘Xem file’ để xem chi tiết nội dung trả về.

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 6

Nội dung cơ quan BHXH trả về cho đơn vị.

Trường hợp, đơn vị thoát màn hình nộp hồ sơ thì đơn vị vào menu ‘Hồ sơ điện tử’ chọn ‘Danh sách hồ sơ đã nộp’ và nhấn ‘Lấy kết quả’. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 7

Lấy kết quả tại menu ‘Hồ sơ điện tử’.

III. Kê khai hồ sơ Giảm tham gia tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phần mềm eBH, phiên bản ngày 15/06/2021, phát hành ngày 14/07/2021 chính thức hỗ trợ các đơn vị kê khai hồ sơ Giảm tham gia tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (600e)

Ngày 01/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Kê khai hồ sơ Giảm tham gia tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Để thực hiện kê khai hồ sơ đơn vị vào menu Hồ sơ điện tử chọn Lập hồ sơ điện tử. Sau đó chọn Nghiệp vụ Giảm tham gia tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (600e), chọn phương án Giảm tham gia TNLĐ, BNN (GL). Phần mềm hỗ trợ tự động sinh Tỷ lệ đóng tương ứng là 0.5%

Như vậy, bài viết trên Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về cách báo giảm lao động tham gia BHXH trên phần mềm eBH. Nếu đơn vị gặp khó khăn trong các nghiệp vụ liên quan đến phần mềm hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của trung tâm hỗ trợ BHXH của eBH: 1900558873 và 1900558872 để được tư vấn trực tiếp.

TIN LIÊN QUAN >> Thủ tục báo giảm thai sản và chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu