CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

     Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH của Công ty Thái Sơn để báo giảm người lao động. Tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây của eBH. 

I. Nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH 

Nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

  • Người lao động nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị 

  • Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày

  • Đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 

  • Người lao động xin nghỉ không lương 

Để lập bộ hồ sơ báo giảm lao động, đơn vị thực hiện quy trình bao gồm 3 bước như sau:

Bước 1:  Chọn nghiệp vụ kê khai cho hồ sơ theo danh sách 

Bước 2: Chọn danh sách người lao động cho nghiệp vụ này. 

Bước 3: Ký và nộp hồ sơ, đơn vị thực hiện việc ký số và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH và sau đó nhận kết quả trả về từ cơ quan BHXH. 

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH. 

II. Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH 

Để báo giảm lao động trên phần mềm bảo hiểm điện tử eBH, đơn vị khởi động phần mềm eBH và thực hiện các bước sau đây.

1. Bước 1: Chọn nghiệp vụ kê khai cho hồ sơ theo danh sách 

Từ menu hồ sơ điện tử, soạn lập hồ sơ điện tử hoặc nhấn nút ‘Bắt đầu’ ngay trên giao diện chính của phần mềm eBH. 

Chọn nghiệp vụ: Đơn vị chọn nghiệp vụ ‘Báo giảm lao động’ trong danh sách nghiệp vụ có sẵn. Phần mềm sẽ tự động tạo các bảng kê cần phải có của nghiệp vụ như ‘Danh mục hồ sơ’, ‘Bảng kê D02-TS 959’. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 1

Đơn vị chọn nghiệp vụ báo giảm lao động. 

2. Bước 2: Chọn danh sách người lao động cho nghiệp vụ báo giảm lao động 

Chọn lao động: Đơn vị nhấn nút ‘Chọn lao động’, màn hình danh sách toàn bộ người lao động hiện ra, đơn vị tích chọn vào các lao động cần kê khai hay đơn vị có thể dựa vào các trạng thái để lọc và tìm nhanh danh sách theo mục đích kê khai. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 2

Đơn vị lựa chọn lao động cần kê khai. 

Các trạng thái đơn vị có thể lọc như: Muốn hiển thị danh sách người lao động phát sinh nhưng chưa kê khai như: Lao động thêm mới chưa có sổ BHXH, thêm mới do chuyển từ đơn vị khác sang thì đơn vị chọn trạng thái ‘Lao động mới chưa báo tăng’ hay ‘Lao động đang nghỉ ốm đau, thai sản’...

Đơn vị có thể tìm kiếm người lao động cụ thể dựa trên các tiêu chí: Họ và tên, mã người lao động, phòng ban, số sổ BHXH, số CMT.  Với từng người lao động, đơn vị chọn phương án kê khai tương ứng.

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 3

Màn hình eBH hiển thị mục tìm kiếm, đơn vị có thể lựa chọn lao động muốn kê khai. 

Sau khi lựa chọn đủ các tiêu chí và kê khai, đơn vị nhấn nút ‘GHI’ để hoàn tất việc chọn lao động. Danh sách người lao động đơn vị chọn sẽ được phần mềm tự động đưa vào các bảng kê vào mục báo giảm mà đơn vị đã chọn, kèm theo các thông tin cá nhân của người lao động đó. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 4

Bảng kê thông tin lao động để báo giảm lao động. 

Sau đó, đơn vị kiểm tra lại thông tin bảng khai và nhấn nút ‘GHI’ để ghi lại hồ sơ.

3. Bước 3: Ký và nộp hồ sơ 

Đơn vị nhấn vào ký và nộp hồ sơ, phần mềm sẽ chuyển sang màn hình hồ sơ đã lập. Các thông tin của bộ hồ sơ đã lập sẽ tự động được chuyển vào tờ khai với định dạng file excel, file xlm, file word theo mẫu ban hành của cơ quan bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 5

Màn hình tờ khai định dạng theo mẫu ban hành của cơ quan BHXH. 

Trước khi nộp bộ hồ sơ đã lập lên cơ quan BHXH thì đơn vị có thể kiểm tra lại bộ hồ sơ đã lập bằng cách nhấn đúp chuột vào bản khai hay nhấn F8. Nếu cần sửa thông tin cho hồ sơ đã lập, đơn vị nhấn nút ‘Sửa hồ sơ’. 

Khi toàn bộ thông tin chính xác, đơn vị nhấn nút ‘Ký hồ sơ’ và chọn chữ ký số trong danh sách. Lưu ý: Chữ ký số phải được cắm vào máy tính.  Ký thành công, đơn vị tiếp tục nhấn vào ‘Ký điện tử’ và nhập tài khoản IVAN đã đăng ký trước đó và nhấn nút ‘THỰC HIỆN’ để gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 6

Ký và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH. 

Nộp thành công, cơ quan BHXH sẽ trả kết quả về cho đơn vị qua phần mềm eBH. Khi có kết quả, đơn vị nhấn ‘Xem file’ để xem chi tiết nội dung trả về.

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 6

Nội dung cơ quan BHXH trả về cho đơn vị. 

Trường hợp, đơn vị thoát màn hình nộp hồ sơ thì đơn vị vào menu ‘Hồ sơ điện tử’ chọn ‘Danh sách hồ sơ đã nộp’ và nhấn ‘Lấy kết quả’. 

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động 7

Lấy kết quả tại menu ‘Hồ sơ điện tử’. 

Bạn có thể tham khảo ‘Hướng dẫn báo giảm lao động’ qua video TẠI ĐÂY. 

Như vậy, bài viết trên eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về cách báo giảm lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Nếu đơn vị gặp khó khăn trong các nghiệp vụ liên quan đến phần mềm eBH hãy liên hệ trực tiếp đến hotline 1900558873 và 1900558872 để được tư vấn trực tiếp.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu