CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

Bởi ebh.vn - 13/04/2016

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503) theo quyết định 959 trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Nghiệp vụ “Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ” thuộc lĩnh Sổ theo quyết định 959,  được sử dụng để đề nghị cấp lại sổ do  : đơn vị điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH đã cấp.

Để thực hiện lập bộ hồ sơ, bạn vào Menu “Quản lý hồ sơ”, chọn “Tạo hồ sơ tự động”: 

Và thực hiện theo 4 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ

Bạn tích chọn QĐ 959, lĩnh vực sổ, sau đó chọn nghiệp vụ  trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn:

hồ sơ lập thủ tục kê khai BHXH

Bước 2:Chọn lao động

Bạn nhấn vào nút “Chọn lao động”,màn hình danh sách người lao động hiện ra.

 Chọn lao động kê khai nghiệp vụ

Có thể tìm kiếm danh sách người lao động cần truy thu bằng cách, dựa vào các điều kiện lọc như họ tên, phòng ban và các trạng thái.

Cuối cùng nhấn nút “Chọn” để hoàn tất việc chọn người lao động.

Bước 3:Lập hồ sơ

Bạn nhấn vào Lập hồ sơ , chọn tháng và năm của kỳ kê khai. 

chọn kỳ kê khai BHXH

Nhấn “Chọn”  để phần mềm tự động tạo hồ sơ, với các bản khai bắt buộc phải có.

  1. Danh mục hồ sơ:  Đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ được  phần mềm sẽ tự động đánh dấu chọn vào các bản khai cần phải có của nghiệp vụ.

 Phiếu giao nhận hồ sơ

Bạn có thể đính kèm danh sách sổ BHXH, quyết định hoặc giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh vào hồ sơ bằng cách đính kèm tại  mục “Bảng kê giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh”:

phiếu giao nhận hồ sơ kê khai BHXH 

Sau đó nhấn vào biểu tượng đính kèm, để chọn file danh sách:

chọn file danh sách sổ BHXH

>>>> Xem chi tiết tai: Hướng dẫn cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu