CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT)

Bởi ebh.vn - 13/04/2016

HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KÊ KHAI

(Trên phần mềm eBH của công ty Thái Sơn)

Nghiệp vụ :

Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT), theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng - ảnh 1 

Nghiệp vụ “Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng(chỉ cấp BHYT)” thuộc lĩnh Thu theo quyết định 959

Để thực hiện lập bộ hồ sơ, bạn vào Menu “Quản lý hồ sơ”, chọn “Tạo hồ sơ tự động”:

Hướng dẫn điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng - ảnh 2 

Hoặc nhấn vào nút “Bắt đầu” ngay trên giao diện chính của phần mềm:

Hướng dẫn điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng - ảnh 3 

Và thực hiện theo 4 bước đơn giản như sau:

>>>> Xem chi tiết tại: Hướng dẫn nghiệp vụ kê khai BHXH điện tử qua phần mềm eBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu