CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng chỉ cấp thẻ BHYT

Bởi ebh.vn - 13/04/2016

Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT) theo Quyết định 959/QĐ-BHXH trên phần mềm eBH của  tổ chức IVAN Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn - Thaisonsoft.

Nghiệp vụ điều chỉnh đóng bảo hiểm hàng tháng

Nghiệp vụ điều chỉnh đóng bảo hiểm hàng tháng

1. Hướng dẫn Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

Nghiệp vụ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (chỉ cấp thẻ BHYT) thuộc lĩnh Thu theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Hướng dẫn điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng 

Để thực hiện lập bộ hồ sơ, bạn vào Menu “Quản lý hồ sơ”, chọn “Tạo hồ sơ tự động”:

Quản lý hồ sơ và chọn tạo hồ sơ tự động 

Hoặc nhấn vào nút “Bắt đầu” ngay trên giao diện chính của phần mềm:

Hỗ trợ lập thủ tục kê khai BHXH 

Và thực hiện theo 4 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ

Người thực hiện tích chọn QĐ 959, lĩnh vực thu, sau đó chọn nghiệp vụ trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn:

Lập hồ sơ tự động

Bước 2: Chọn lao động

Bạn nhấn vào nút “Chọn lao động”, màn hình danh sách người lao động hiện ra.

Màn hình danh sách người lao động

Có thể tìm kiếm danh sách người lao động bằng cách, dựa vào các điều kiện lọc như họ tên, phòng ban và các trạng thái. Với từng lao động bạn sẽ chọn phương án điều chỉnh trong danh sách, tương ứng với các trường hợp khai báo cụ thể: 

các trường hợp khai báo cụ thể

Muốn sửa thông tin cho người lao động nào, bạn có thể nhấn đúp chuột vào người lao động để sửa thông tin chi tiết rồi ghi lại.

Sửa thông tin cho người lao động

Sửa các thông tin về tiền lương, phụ cấp của người lao động:

Lựa chọn các phương án kê khai

Nếu muốn áp dụng các thông tin của người lao động đang chọn, cho toàn bộ người lao động đã chọn ở phía dưới trong danh sách, thì bạn nhấn vào nút “Áp dụng cho các lao động đã chọn”.

Bảng thông tin của người lao động

Cuối cùng nhấn nút “Chọn”để hoàn tất việc chọn người lao động.

Bước 3: Lập hồ sơ

Bạn nhấn vào Lập hồ sơ, chọn tháng và năm của kỳ kê khai.

Chọn kỳ kê khai

Nhấn “Chọn” để phần mềm tự động tạo hồ sơ, với các bản khai bắt buộc phải có.

1. Danh mục hồ sơ: Đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ được phần mềm sẽ tự động đánh dấu chọn vào các bản khai cần phải có của nghiệp vụ.

Danh mục hồ sơ

2. Bản khai D02-TS-959: Là tờ khai chứa thông tin danh sách người lao động cần điều chỉnh bạn đã chọn ở Bước 2. Được phần mềm tự động đưa vào mục tăng/ giảm tùy thuộc vào phương án bạn đã chọn.

Bản khai D02-TS-959

3. Tờ khai TK1-TS-959: Là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin từng người tham gia BHXH, BHYT.

Tờ khai TK1-TS-959

Trong trường hợp có thêm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT mẫu TK3-TS, thì tại phiếu giao nhận hồ sơ, bạn đánh dấu tích chọn. sau đó nhập thông tin chi tiết cho bản khai này.

Phiếu giao nhận hồ sơ

Người kê khai kiểm tra lại thông tin bản khai, hoàn thiện thông tin còn thiếu nếu có. Sau đó nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại hồ sơ. Nếu máy tính của bạn đang được kết nối internet phần mềm sẽ lấy số hồ sơ được cấp tự động từ hệ thống của BHXH.

Thông báo ghi nhận hồ sơ thành công

Hoặc nhấn vào “Lấy số hồ sơ” tại phiếu giao nhận hồ sơ:

Phiếu giao nhận hồ sơ

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ Bạn nhấn vào “Nộp hồ sơ” để chuyển sang màn hình ký và nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ

Màn hình ký và nộp hồ sơ hiện ra như sau:

Ký hồ sơ và nộp hồ sơ điện tử

Tại đây người kê khai có thể lựa chọn:

- Ký số cho hồ sơ bằng cách nhấn vào nút “Ký hồ sơ”.

- Nộp điện tử cho hồ sơ đã ký số.

Ngoài ra bạn có thể :

- Kết xuất ra hồ sơ giấy để nộp trên cổng bảo hiểm xã hội Việt Nam, bằng cách nhấn vào nút “Kết xuất h.sơ giấy”:

Kết xuất hồ sơ

- Nộp hồ sơ qua email, để nộp hồ sơ qua email trong trường hợp được cơ quan BHXH cho phép:

Nộp hồ sơ qua email

Trước khi thực hiện nộp hồ sơ, bạn có thể kiểm tra lại thông tin hồ sơ bằng cách nhấn đúp chuột vào các bảng kê trong danh sách:

- Phiếu giao nhận hồ sơ:

Phiếu giao nhận hồ sơ

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS:

mẫu D02-TS

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS:

mẫu TK1-TS

Như vậy, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH vừa hướng dẫn Quý doanh nghiệp thực hiện lập một bộ hồ sơ bảo hiểm, với nghiệp vụ Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT) đến hệ thống tiếp nhận bảo hiểm xã hội điện tử bằng phần mềm eBH do Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn cung cấp.

Để xem tài liệu hướng dẫn Offline Quý doanh nghiệp có thể tải về tài liệu hướng dẫn file PDF TẠI ĐÂY

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu