CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn lựa chọn tạo hồ sơ theo QĐ959 hoặc QĐ1018 trên phần mềm eBH

Bởi ebh.vn - 08/04/2016

Bắt đầu từ 01/01/2016 cơ quan BHXH đã ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH .Về nghiệp vụ kê khai, quyết định 959 đã lược bỏ và rút ngắn còn 13 nghiệp vụ so với 37 nghiệp vụ của quyết định 1018.

Hiện tại đã chính thức áp dụng tại một số cơ quan BHXH, nhưng chưa hoàn toàn thay thế cho Quyết định 1018  đang sử dụng.

Do đó người kê khai sẽ đặt ra câu hỏi: phần mềm eBH đã đáp ứng được theo quyết định 959 hay chưa? Nếu muốn khai báo các nghiệp vụ theo QĐ 959 hoặc theo QĐ 1018  thì thực hiện như thế nào?.

Phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH eBH của công ty Thái sơn đã cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ khai báo theo QĐ 959 và cho phép doanh nghiệp lựa chọn khai báo nghiệp vụ theo QĐ 959 hay QĐ 1018 một cách linh hoạt nhất.

Đối với BHXH Hà Nội

Danh sách các nghiệp vụ không có gì thay đổi, chỉ có thay đổi về các mẫu biểu in, do đó, doanh nghiệp vẫn tiến hành kê khai bình thường theo quy trình 4 bước trên phần mềm eBH. 

Bước 1: Chọn nghiệp vụ:

Chọn nghiệp vụ trên phần mềm - ảnh 1

Bước 2: Chọn lao động

Chọn lao động trên phần mềm - ảnh 2

Bước 3: Lập hồ sơ, chọn tháng và năm của kỳ kê khai.

lập hồ sơ trên phần mềm - ảnh 3

 

chọn tháng và năm của kỳ kê khai - ảnh 4

Lập hồ sơ, chọn tháng và năm của kỳ kê khai - ảnh 5

>>>> Xem chi tiết tại: Hướng dẫn lựa chọn kê khai theo QĐ 959 hoặc QĐ 1018

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu