CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH

Bởi ebh.vn - 24/08/2019

Để thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động đơn vị sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH để báo tăng người lao động. Cách thức báo tăng người lao động tham gia BHXH trên phần mềm eBH, đơn vị tham khảo bài viết chi tiết dưới đây của eBH. 

nghiệp vụ báo tăng lao động

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

1. Nghiệp vụ báo tăng lao động trên phần mềm eBH

Nghiệp vụ báo tăng lao động trên phần mềm eBH được sử dụng để lập hồ sơ trong các trường hợp sau đây:

  • Người lao động phát sinh mới tại đơn vị hay phát sinh mới và đã có sổ BHXH. 

  • Người lao động nghỉ ốm đi làm lại. 

  • Người lao động hết thời hạn nghỉ thai sản đi làm lại 

  • Người lao động hết thời hạn được tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 

  • Người lao động xin nghỉ không lương dài hạn, đi làm trở lại.

Để lập bộ hồ sơ báo tăng lao động, đơn vị thực hiện quy trình bao gồm 3 bước như sau:

Bước 1:  Chọn nghiệp vụ kê khai cho hồ sơ cho danh sách 

Bước 2: Chọn danh sách người lao động cho nghiệp vụ này. 

Bước 3: Ký và nộp hồ sơ, đơn vị thực hiện việc ký số và nộp hồ sơ đã lập lên cơ quan BHXH và sau đó nhận kết quả trả về từ cơ quan BHXH. 

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH.

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH.

Xem thêm: Hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH sử dụng phần mềm eBH

2. Hướng dẫn chi tiết cách báo tăng lao động trên phần mềm eBH

Để báo tăng lao động trên phần mềm bảo hiểm điện tử eBH, đơn vị khởi động phần mềm eBH và thực hiện các bước sau đây.

Bước 1: Chọn nghiệp vụ kê khai cho hồ sơ theo danh sách 

Từ menu hồ sơ điện tử, soạn lập hồ sơ điện tử hoặc nhấn nút ‘Bắt đầu’ ngay trên giao diện chính của phần mềm eBH. 

Chọn nghiệp vụ: Đơn vị tìm nghiệp vụ ‘Báo tăng lao động’ trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn và Phần mềm sẽ tự động tạo các bảng kê cần phải có của nghiệp vụ như ‘Danh mục hồ sơ’, ‘Bảng kê D02-TS 959’, Bảng kê TK1-TS.

Lập hồ sơ báo tăng lao động với quy trình 3 bước

Đơn vị chọn nghiệp vụ kê khai cho hồ sơ theo danh sách

Bước 2: Chọn lao động cho nghiệp vụ báo tăng lao động

Đơn vị nhấn nút ‘Chọn lao động’ thì màn hình toàn bộ danh sách người lao động sẽ hiện ra, đơn vị tích chọn vào các lao động cần kê khai. Ngoài ra, đơn vị có thể dựa vào các trạng thái để lọc và tìm nhanh danh sách người lao động theo mục đích kê khai. 

nghiệp vụ báo tăng lao động trên phần mềm bhxh

Bảng danh sách người lao động trên phần mềm eBH

Sau khi đơn vị  lựa chọn đủ các tiêu chí và kê khai, đơn vị nhấn nút ‘GHI’ để hoàn tất việc chọn người lao động. Danh sách người lao động đơn vị chọn sẽ được phần mềm tự động đưa vào các bảng kê vào mục báo tăng mà đơn vị đã chọn cùng với các thông tin cá nhân, tiền lương và các loại phụ cấp.

nghiệp vụ báo tăng lao động trên phần mềm bhxh điện tử

Bảng kê thông tin lao động để báo tăng lao động

Trường hợp bạn báo tăng muộn thì phần mềm sẽ tự động tạo thêm bảng kê hồ sơ để đơn vị giải trình cho từng trường hợp cụ thể. Kiểm tra thông tin và nhấn nút ‘GHI’. 

Bước 3: Ký và nộp hồ sơ

Người lao động ký và nộp hồ sơ bằng cách nhấn vào nút ‘Ký và nộp hồ sơ’. Ở đây, mọi thông tin mà bạn đã lập được chuyển sang định dạng file excel, file xml, file word theo mẫu ban hành của cơ quan BHXH. 

Trước khi lập hồ sơ lên cơ quan BHXH, bạn có thể kiểm tra lại thông tin bằng cách nhấn đúp chuột vào bản khai hay nhấn phím F8. 

Kiểm tra lại bản kê khai danh sách

Kiểm tra lại bản kê khai danh sách

Khi các thông tin đã chính xác bạn nhấn vào nút ký và nộp hồ sơ và chọn chữ ký số trong danh sách. 

Ký thành công, đơn vị nhấn ‘Nộp điện tử’ và chọn tài khoản IVAN đã đăng ký trước đó. Nộp thành công, cơ quan BHXH sẽ trả kết quả về cho đơn vị qua phần mềm eBH. Khi có kết quả, đơn vị nhấn ‘Xem file’ để xem chi tiết nội dung trả về.

Cơ quan BHXH trả kết quả về cho đơn vị

Cơ quan BHXH trả kết quả về cho đơn vị

Trường hợp , đơn vị thoát màn hình nộp hồ sơ thì đơn vị vào menu ‘Hồ sơ điện tử’ chọn ‘Danh sách hồ sơ đã nộp’ và nhấn ‘Lấy kết quả’.

Xem thêm: Rút thời gian giao dịch bảo hiểm với phần mềm EBH

Như vậy, bài viết trên eBH đã thông tin đến đơn vị sử dụng lao động về cách báo tăng lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Mong rằng, hướng dẫn trên sẽ giúp ích được cho đơn vị sử dụng lao động khi thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động.

Tin liên quanHướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu