CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

10 nghiệp vụ được phép khai báo qua phần mềm BHXH điện tử

22/03/2016 09:03
10 nghiệp vụ được phép khai báo qua phần mềm BHXH điện tử

Các nghiệp vụ về BHXH đang được hỗ trợ thông qua phần mềm khai BHXH điện tử như báo tăng/ giảm lao động. cấp lại thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Điện tử hóa trong khai báo BHXH mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

29/01/2016 10:49
Điện tử hóa trong khai báo BHXH mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

Ngành BHXH đã tập trung nâng cấp, xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu