CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

25/10/2021 02:02
Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm cần cài đặt phần mềm eBH sang máy tính khác như: Thay đổi máy tính sử dụng phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH. Bàn giao phần mềm tới người kế nhiệm.

Hướng dẫn gia hạn sử dụng phần mềm eBH, gia hạn chữ ký số

20/10/2021 02:35
Hướng dẫn gia hạn sử dụng phần mềm eBH, gia hạn chữ ký số

Hướng dẫn đơn vị gia hạn phần mềm eBH, chữ ký số khi sắp đến kỳ hết hạn - phương thức gia hạn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm ThaisonSoft cung cấp

Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

29/08/2021 01:40
Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

Đơn vị đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử lần đầu qua mạng qua cổng giao dịch BHXH điện tử BHXH Việt Nam hoặc phần mềm BHXH của tổ chức IVAN.

Phần mềm BHXH điện tử triển khai giao dịch hợp đồng điện tử

28/08/2021 09:48
Phần mềm BHXH điện tử triển khai giao dịch hợp đồng điện tử

Triển khai ký kết hợp đồng điện tử đối với sản phẩm eBH đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc giữa các bên trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp

05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

16/08/2021 02:40
05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

Tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử, được triển khai theo mô hình IVAN, cung cấp bởi các đơn vị được BHXH Việt Nam lựa chọn.

Vai trò của chuyển đổi số trong doanh nghiệp và phần mềm BHXH điện tử

28/07/2021 09:15
Vai trò của chuyển đổi số trong doanh nghiệp và phần mềm BHXH điện tử

Chuyển đổi số” được nhắc đến như một giải pháp “mở khóa” cho mọi vấn đề trong doanh nghiệp hiện đại. Theo đó, phần mềm BHXH điện tử nhận được sự quan tâm đặc biệt

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu