CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Doanh nghiệp của bạn có cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất từ Cơ quan BHXH?

Bởi ebh.vn - 20/01/2020

   Vừa qua, Nghị định 90/2019/NĐ-CP do chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó, doanh nghiệp và người lao động cần nắm được một số nội dung như sau:

Doanh nghiệp cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất

I. Tăng mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020.

Nghị định 90/2019/NĐ-CP nêu rõ, từ 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 150.000 VNĐ/tháng lên đến 240.000 VNĐ/tháng:

 • Vùng I tăng lên 4.420.000 VNĐ/tháng.

 • Vùng II tăng lên 3.920.000 VNĐ/tháng.

 • Vùng III tăng lên 3.430.000 VNĐ/tháng.

 • Vùng IV tăng lên 3.070.000 VNĐ/tháng.

II. Quy định mới về đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020.

Đối tượng áp dụng các quy định của Nghị định bao gồm các đối tượng sau có thực hiện giao kết hợp đồng lao động.

 • Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

 • Các Doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 • Hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác,...

 • Cá nhân, tổ chức, cơ quan nước ngoài ở Việt Nam.

III. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020.

 • Doanh nghiệp áp dụng Nghị định theo đúng địa bàn đã đăng ký và hoạt động.

 • Áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng cao nhất nếu doanh nghiệp thuộc địa bàn hợp nhất hoặc hoạt động trên nhiều địa bàn.

 • Doanh nghiệp sắp tiến hành đổi địa bàn hoặc chia tách thì tạm thời sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng của địa bàn trước khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi.

IV. Cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

 • Mức lương trả cho lao động đã qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng.

 • Doanh nghiệp không được phép cắt giảm các khoản phụ cấp, trợ cấp ngoài lương khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng của Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

V. Những điều chỉnh về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

 • Địa bàn chuyển từ vùng III lên vùng II: Huyện Đồng Phú (Bình Phước), TP. Bến Tre và huyện Châu Thành (Bến Tre).

 • Địa bàn chuyển từ vùng IV lên vùng II: Huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò (Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại và huyện Mỏ Cày (Bến Tre).

Xem thêm:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu