CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bởi ebh.vn - 12/12/2022

Trước đây, khi muốn tham gia BHXH tự nguyện, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thông qua các đại lý thu hoặc đăng ký trực tiếp tại Cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên hiện nay, người lao động hoàn toàn có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện dễ dàng tại nhà qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC Quốc gia

Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC Quốc gia

1. Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 3511/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công bao gồm các trường hợp:

  1. Tham gia lần đầu, chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện,

  2. Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký,

  3. Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thực hiện đăng ký tham gia.

Theo đó, quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm những bước sau:

Bước 1: Kê khai thông tin theo mẫu trên Cổng dịch vụ công

Người tham gia truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia, thực hiện chọn thông tin và dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên đối với công dân.

Người đăng ký thực hiện kê khai các trường thông tin theo mẫu đăng ký và phải chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

Quy trình đăng ký BHXH tự nguyện lần đầu trên Cổng DVC Quốc gia

Quy trình đăng ký BHXH tự nguyện lần đầu trên Cổng DVC Quốc gia

Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai.

(Hệ thống tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin kê khai để xác định nơi cư trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan BHXH theo dõi và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến. Trường hợp thông tin không đúng, hệ thống sẽ thông báo để người kê khai biết, điều chỉnh).

Bước 3: Người tham gia nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH theo quy định ngay khi giao dịch thành công.

Bước 4: Sau khi nhận được số tiền của người tham gia, Hệ thống phần mềm tự động xử lý hồ sơ.

Bước 5: Cán bộ thu, sổ thẻ của cơ quan BHXH kiểm tra hồ sơ, dữ liệu, trình Giám đốc BHXH tỉnh, huyện ký số tờ bìa sổ BHXH điện tử hoặc in tờ bìa sổ BHXH bản giấy theo quy định, chuyển cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận dữ liệu hoặc tờ bìa sổ BHXH bản giấy, phát hành, trả kết quả cho người tham gia; kết thúc quy trình giải quyết trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 7: Người tham gia nhận tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

2. Quy trình đăng ký BHXH tự nguyện với các đối tượng khác

Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai để xác định nơi thường trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về Dân cư và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi thường trú không đúng, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

Bước 3, Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7: Thực hiện như các Bước 3, Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7 như trên.

Trên đây là quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Quyết định 3511/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Do đó, từ 01/01/2023, người dân hoàn toàn có thể tự đăng ký tham gia BHXH tự nguyện dễ dàng ngay tại nhà. 

Mong rằng với những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trong bài viết trên đây có thể mang lại cho Quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu