CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT trực tuyến

Bởi ebh.vn - 19/12/2022

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3510/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Dưới đây là 7 bước giúp người tham gia hoàn thiện thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng DVC quốc gia.

Đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế trên cổng DVC Quốc gia

Quyết định số 3510/QĐ-BHXH áp dụng cho những đối tượng nào?

1. Đối tượng áp dụng đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên cổng DVC

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT áp dụng với các trường hợp sau:

1) Lần đầu đăng ký tham gia.

2) Đóng tiếp bảo hiểm y tế.

3) Thay đổi đối tượng tham gia sang nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia theo hộ gia đình. Đối tượng này được quy định cụ thể tại Điều 4, Điều 5, Nghị định 146/2018/NĐ-CP gồm có:

a) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: 

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều.

- Học sinh, sinh viên.

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

- Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 của Nghị định này.

- Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 của Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 của Điều này.

- Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 của Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

- Cơ quan BHXH, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự thực hiện trong quy trình này.

- Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 8, Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp tỉnh hoặc cấp huyện hỗ trợ tiền đóng theo mức chung cho tất cả người tham gia thuộc từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

2. Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai các trường thông tin theo mẫu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người kê khai. Trong đó, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin kê khai để xác định nơi cư trú, xác thực từng thành viên để kê khai trong cùng hộ gia đình với Cơ sở dữ liệu về dân xư.

Ngoài ra, hệ thống còn xác định định đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp do Cơ quan BHXH theo dõi và xác định số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trong trường hợp thông tin không chính xác, hệ thống sẽ thông báo để người kê khai biết, điều chỉnh.

Bước 3: Người tham gia nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng ngay khi giao dịch thành công.

Bước 4: Hệ thống phần mềm tự động ghi nhận số tiền vào phần mềm, cập nhật hồ sơ.

Bước 5: Cán bộ thu, sổ thẻ cơ quan BHXH kiểm tra hồ sơ, dữ liệu, trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký số thẻ BHYT bản điện tử hoặc in thẻ BHYT bản giấy theo quy định, chuyển cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận dữ liệu hoặc thẻ BHYT bản giấy, thực hiện phát hành, trả kết quả cho người tham gia; kết thúc quy trình giải quyết trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 7: Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Như vậy, từ ngày 01/1/2023, người lao động có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký BHYT dễ dàng ngay tại nhà. Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng bạn có thể thực hiện các bước đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia thành công.

Nguyệt Nga - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu