CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là gì? Quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia

Bởi ebh.vn - 13/05/2020

Bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đây là cách tốt nhất để nhiều người dân chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình khi không được Nhà nước, tổ chức và các đơn vị hỗ trợ. Dưới đây bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã tổng hợp những thông tin quan trọng cho các đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

bảo hiểm y tế gia đình 1

Những thông tin quan trọng về bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020.

I. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014, nhóm tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm:

 • Toàn bộ những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình, trừ những đối tượng thuộc diện tham gia Bảo hiểm y tế theo các nhóm khác và những người đã khai báo tạm vắng.
 • Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ những người thuộc diện tham gia BHYT theo các nhóm khác).

bảo hiểm y tế hộ gia đình

Toàn bộ các thành viên có trong sổ hộ khẩu đều được tham gia BHYT hộ gia đình.

II. Mức đóng BHYT hộ gia đình

Theo các quy định của Pháp luật hiện hành, mức đóng BHYT hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở. Cụ thể, theo Điểm e, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia đình như sau:

 • Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
 • Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.
 • Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất.
 • Mức đóng của người thứ 5 trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

bảo hiểm y tế hộ gia đình 3

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2020 có sự thay đổi.

Đồng thời, Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, kể từ 01/07/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,6 triệu đồng/tháng. Vì vậy, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn trước 01/07/2020 và giai đoạn từ 01/07/2020 trở đi. 

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

 1. Người thứ nhất: 67.050 đồng/tháng.
 2. Người thứ hai: 46.935 đồng/tháng.
 3. Người thứ ba: 40.230 đồng/tháng.
 4. Người thứ 4: 33.525 đồng/tháng.
 5. Người thứ 5 trở đi: 26.820 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/12/2020

 • Người thứ nhất: 72.000 đồng/tháng.
 • Người thứ hai: 50.400 đồng/tháng.
 • Người thứ ba: 43.200 đồng/tháng.
 • Người thứ tư: 36.000 đồng/tháng.
 • Người thứ năm trở đi: 28.800 đồng/tháng.

III. Mức hưởng Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Mức hưởng BHYT hộ gia đình năm 2020 tuân theo nguyên tắc chung về hưởng BHYT theo Điều 14, Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

Người tham gia BHYT hộ gia đình nếu thực hiện khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng:

 • 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã.
 • 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám, chữa bệnh của 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành.
 • 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia BHYT 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở.
 • 80% chi phí khám, chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại.

bảo hiểm y tế hộ gia đình 5

Người tham gia BHYT được hưởng nhiều quyền lợi đi đi khám, chữa bệnh.

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến 

Người tham gia BHYT nếu đi khám, chữa bệnh ở các bệnh viện trái tuyến so với nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu sẽ được hưởng mức:

 • 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.
 • 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh (tính đến 32/12/2020).
 • 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 01/01/2021 trở đi.
 • 100% chi phí khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện.

IV. Thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình

Để đăng ký mua Bảo hiểm y tế hộ gia đình, người tham gia có thể làm thủ tục tại các đại lý thu BHXH hoặc cơ quan BHXH xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Trình tự mua BHYT hộ gia đình được hướng dẫn trong Công văn 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015:

Bước 1: Kê khai thông tin vào tờ khai tham gia BHYT

Mẫu tờ khai sử dụng để kê khai thông tin BHYT là mẫu TK1-TS. Người tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân, kê khai toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào danh sách người tham gia BHYT (DK01).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình

Sau khi đã kê khai thông tin, người dân nộp tờ khai cho các cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH kèm theo các giấy tờ sau:

 • Bản sao sổ hộ khẩu của gia đình.
 • Với những thành viên đã có thẻ BHYT thì cần cung cấp bản chính hoặc bản chụp ảnh để xác định giảm trừ mức đóng.

bảo hiểm y tế hộ gia đình 8

Thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình.

Bước 3: Đóng tiền tham gia BHYT hộ gia đình

Mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ được xác định dựa theo mức lương cơ sở hiện hành. Sau khi nộp hồ sơ, người dân sẽ đóng tiền BHYT theo mức này và nhận giấy hẹn trả kết quả.

Bước 4: Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày trả kết quả trên giấy hẹn, người dân sẽ đến lấy thẻ BHYT hộ gia đình tại nơi nộp hồ sơ. Thời gian nhận kết quả không cố định, phụ thuộc vào cơ quan tiếp nhận hồ sơ và sẽ được thông báo khi đưa giấy hẹn.

Trên đây là một số thông tin quan trọng về Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là hình thức chăm sóc sức khỏe tốt bản thân và gia đình mà người dân nên đăng ký tham gia.

XEM THÊM

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu