CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin chi tiết nhất về mức đóng bảo hiểm y tế cần nắm rõ

Bởi ebh.vn - 16/09/2019

Mức đóng bảo hiểm y tế cho người lao động là bao nhiêu? Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây của eBH để biết mình thuộc nhóm đối tượng nào và mức đóng ra sao.

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội hữu ích trong lĩnh vực sức khỏe. Pháp luật Việt Nam nói chung và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, Luật BHXH 2014,Nghị định 105/2014/NĐ-CP nói riêng đã thể chế hóa đối tượng tham gia nhằm mục tiêu bảo hiểm toàn dân. Theo đó, mức đóng BHYT đối với từng nhóm đối tượng sẽ khác nhau. 

I. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

Nhóm do người lao động và đơn vị sử dụng lao động đóng thì mức đóng BHYT được quy định như sau:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động). Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng. 

 • Trong đó 3% do đơn vị sử dụng lao động đóng, 1,5% do người lao động đóng). 

 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật,=> Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Pháp luật quy định nhóm đối tượng người lao động và đơn vị sử dụng lao động đóng tổng 4,5%

Pháp luật quy định nhóm đối tượng người lao động và đơn vị sử dụng lao động đóng tổng 4,5%. 

II. Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Những đối tượng sau đây được ngân sách Nhà nước Việt Nam hỗ trợ mức đóng BHYT theo Điều 3, Nghị định 105/2014/NĐ-CP  như sau:

 • Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

 • Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

 • Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

III.  Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở, tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng theo từng nhóm đối tượng. được quy định chi tiết tại Nghị định 105 và Luật BHYT sửa đổi bổ sung 2014, Khoản 3, Điều 12 Luật BHXH 2014  như sau:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

IV. Nhóm do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng

Mức đóng BHYT do Quỹ BHXH đóng được quy định chi tiết mức đóng như sau:

 • Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

 • Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng: Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

 • Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

 • Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 • Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng: Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản được Quỹ BHXH đóng.

Mức đóng BHYT do ngân sách nhà nước đóng.

Mức đóng BHYT do ngân sách nhà nước đóng.

V. Nhóm thứ năm đối tượng tham gia theo hộ gia đình

Nhóm đối tượng hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình trừ đối tượng đã được quy định tại các nhóm trên và theo quy định thì mức đóng góp của hộ gia đình tham gia BHYT sẽ được dựa trên căn cứ đóng BHYT theo tiền lương cơ sở như sau:

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

 • Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. 

 • Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. 

 • Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. 

Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.​​Như vậy, bài viết trên bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về mức đóng BHYT đối với từng nhóm đối tượng. Mong rằng, bài viết này sẽ giúp ích được cho người lao động khi tìm hiểu về mức đóng bảo hiểm y tế.

XEM THÊM

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu