CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính trợ cấp thôi việc mới nhất cho người lao động

27/07/2019 08:50
Cách tính trợ cấp thôi việc mới nhất cho người lao động

Trợ cấp thôi việc là khoản trợ cấp mà đơn vị sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cách tính trợ cấp thôi việc như thế nào? Người lao động tham khảo nhanh chóng bài viết dưới đây.

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện hưởng chuẩn 2020

24/07/2019 02:04
Cách tính bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện hưởng chuẩn 2020

Chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nếu đủ điều kiện. Vậy cách tính bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc như thế nào?

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

23/07/2019 02:17
Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không là băn khoăn mà nhiều người lao động đặt ra khi chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc. Tham khảo bài viết dưới đây của eBH để tìm hiểu thông tin chi tiết nhé.

Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào chuẩn xác nhất 2020

19/07/2019 08:43
Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào chuẩn xác nhất 2020

Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc với đơn vị sử dụng lao động? Tham khảo nhanh bài viết dưới đây của eBH để nắm thông tin chi tiết.

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp 2020 để nhận tiền nhanh

09/07/2019 08:27
Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp 2020 để nhận tiền nhanh

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp như nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết.

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

03/07/2019 02:01
Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Thế nhưng, điều kiện được hưởng trợ cấp này như nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin đến người lao động.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu