CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Infographic 05 bước làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp online

08/07/2022 10:07
Infographic 05 bước làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp online

Người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm có thể nộp hồ sơ online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

01/06/2022 08:35
Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Người lao động có thể thực hiện trực tuyến.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu và phương thức nhận trợ cấp

11/05/2022 11:29
Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu và phương thức nhận trợ cấp

Người lao động thất nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục hưởng thì nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? các phương thức nhận trợ cấp thất nghiệp hiện nay.

Quy trình và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

19/04/2022 08:27
Quy trình và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng chế đô bảo hiểm thất nghiệp thông qua quy trình 04 bước từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận tiền

Không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

18/04/2022 02:17
Không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không là băn khoăn mà nhiều người lao động đặt ra khi chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc.

Tiếp tục giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp còn 0% đến tháng 9/2022

29/11/2021 08:34
Tiếp tục giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp còn 0% đến tháng 9/2022

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ doanh nghiệp có thêm thời gian vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu