CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

18/09/2020 08:29
Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020. Người lao động bỏ ra chi phí rất nhỏ mỗi tháng nhưng có lợi ích lớn khi không may mất việc.

Tìm hiểu về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

17/09/2020 08:38
Tìm hiểu về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Trong tình hình khó khăn mức hưởng này có đủ để trang trải chi phí sinh hoạt tối thiểu trong thời điểm hiện tại?

Nhận trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc chưa nhận sổ BHXH

29/07/2020 08:56
Nhận trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc chưa nhận sổ BHXH

Đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 49, Luật việc làm. Người lao động trong vòng 03 tháng sẽ phải hoàn thiện hồ sơ hưởng nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm

Nhận trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm mới có phải trả lại tiền

07/05/2020 08:49
Nhận trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm mới có phải trả lại tiền

Nhận trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm mới có phải trả lại tiền không? Người lao động có thể bị phạt nếu có hành vi không thông báo đến trung tâm dịch vụ việc làm hoặc cơ quan BHXH.

Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nào?

09/04/2020 09:19
Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nào?

Tổng hợp các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Pháp luật, được quy định chi tiết tại Điều 55, Luật việc làm 2013 và hướng dẫn tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12/3/2015.

Cập nhật thay đổi quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp 2020

24/03/2020 04:50
Cập nhật thay đổi quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp 2020

Bảo hiểm thất nghiệp 2020 có điểm gì thay đổi? Dưới đây là những cập nhật mới nhất năm 2020 về BHTN để doanh nghiệp và lao động nắm bắt thông tin.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu