CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm giới thiệu việc làm và danh sách 25 địa chỉ liên hệ tại các tỉnh, thành phố

05/08/2021 10:19
Trung tâm giới thiệu việc làm và danh sách 25 địa chỉ liên hệ tại các tỉnh, thành phố

Trung tâm dịch vụ việc làm nằm trong chuỗi mắt xích quan trọng từ trung ương đến địa phương. Không chỉ là nơi hỗ trợ người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp mà còn hỗ trợ đào tạo, tìm việc làm cho người lao động, giúp người sử dụng lao động tìm được nguồn lao động phù hợp.

Không thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

29/07/2021 10:02
Không thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi mình nhận trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau một số lao động không thực hiện thông báo.

Cách tính trợ cấp thôi việc và thời gian làm việc để tính trợ cấp

27/07/2021 08:50
Cách tính trợ cấp thôi việc và thời gian làm việc để tính trợ cấp

Cách tính trợ cấp thôi việc sẽ căn cứ theo mức tiền lương để tính trợ cấp va thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc căn cứ Điều 48, Bộ luật lao động 2012.

Không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng người lao động có mất tiền?

23/07/2021 08:30
Không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng người lao động có mất tiền?

Theo quy định, sau khi nghỉ việc người lao động đủ điều kiện hưởng BHTN phải làm thủ tục hưởng BHTN trong vòng 3 tháng. Trong trường hợp không lĩnh BHTN sau 3 tháng người lao động có mất tiền trợ cấp hay không khiến nhiều người lao động thắc mắc.

Có hay không? Công chức được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc

19/07/2021 08:53
Có hay không? Công chức được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc

Công chức sau khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp như đối với người lao động bình thường hay không? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là những người thuộc đối tượng công chức nhà nước.

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

03/07/2021 02:01
Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đáp ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu