CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Công chức có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Bởi ebh.vn - 08/01/2024

Trợ cấp thất nghiệp là một trong những quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vậy đối với công chức có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Mời bạn hãy cùng với EBH tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Công chức không thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Công chức không thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Công chức là gì?

Căn cứ theo Luật số 52/2019/QH14 ban hành ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chức và Luật viên chức thì công chức được hiểu như sau:

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật số: 52/2019/QH14  sửa đổi Điều 2, Khoản 4, Luật cán bộ, công chức)

Như vậy, công chức là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội. Công chức trong biên chế được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có các chính sách đãi ngộ riêng theo Luật cán bộ, công chức.

1.1 Công chức có được hưởng trợ cấp thất nghiệp như người lao động không?

Công chức không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, do đó cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc.

Ngược lại, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hoặc không xác định thời hạn là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ như trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Đây là sự khác biệt cơ bản giữa công chức và người lao động về chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Những quyền lợi công chức được nhận sau khi nghỉ việc

Những quyền lợi công chức được nhận sau khi nghỉ việc

1.2 Công chức được hưởng những quyền lợi gì khi nghỉ việc?

Công chức tuy không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng khi thôi việc công chức sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc và các quyền lợi bảo hiểm xã hội theo Pháp luật quy định tại Điều 8, Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức của Chính phủ. Công chức nghỉ việc có thể được hưởng các quyền lợi sau:

1) Được hưởng trợ cấp thôi việc. Mức hưởng trợ cấp của công chức được quy định cụ thể tại Điều 5, Nghị định 46/2010/NĐ-CP như sau:

- Mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề; hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). 

- Mức trợ cấp thôi việc thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

2. Được rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, công chức sẽ được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Ra nước ngoài định cư.

- Bị mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.

Mức hưởng BHXH 1 lần bằng 1,5 tháng tiền lương đóng BHXH nhân với số năm đóng BHXH.

1.2.1 Công chức có được hưởng lương tháng thứ 13 không?

Như EBH đã từng chia sẻ, lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động trả cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và không phải là khoản tiền bắt buộc. Do đó, công chức không có quyền được hưởng lương tháng 13 theo luật, mà phụ thuộc vào quy định của cơ quan, đơn vị mà họ công tác. Nếu công chức nghỉ việc trước Tết, họ cũng không được nhận lương tháng 13, trừ khi có thỏa thuận khác với cấp trên.

Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng bạn đã có được câu trả lời cho mình. Nếu bạn có thắc mắc khác cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với EBH để được trợ giúp.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu