CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

29/06/2019 10:50
Quy định về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm mới đây có quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động để hưởng đúng quyền lợi.

Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

27/06/2019 01:41
Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là gì và chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu