CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc - mất việc

11/09/2019 02:32
Phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc - mất việc

Trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp đều là những khoản tiền trợ cấp mà người lao động tham gia BHXH nhận được khi nghỉ việc

Người lao động nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

20/08/2019 11:12
Người lao động nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2013 và Luật BHXH năm 2014 thì nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng lương hưu thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện và cách tính bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc

24/07/2019 02:04
Điều kiện và cách tính bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc

Chấm dứt hợp đồng lao động, NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện. Chi tiết cách tính bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc.

Quy định về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

29/06/2019 10:50
Quy định về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm mới đây có quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động để hưởng đúng quyền lợi.

Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

27/06/2019 01:41
Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là gì và chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu