CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cập nhật mới: Từ 15/5, người lao động tham gia BHTN được hỗ trợ học nghề với mức cao

Bởi ebh.vn - 19/05/2021

Thất nghiệp đẩy nhiều người  lao động vào tình cảnh khó khăn, làm ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Nhằm nỗ lực giảm thiểu tình trạng thất nghiệp đồng thời nâng cao năng lực cho người lao động, mới đây Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Từ 15/5, người lao động tham gia BHTN được hỗ trợ học nghề

Căn cứ theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề ở mức cao.

1. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp - điều kiện tiên quyết để được hưởng hỗ trợ học nghề

Căn cứ theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là điều kiện tiên quyết để được hưởng hỗ trợ học nghề.

Bên cạnh điều kiện buộc tham gia BHTN, căn cứ vào Điều 55, Luật việc làm 2013 thì điều kiện để hỗ trợ học nghề còn có 2 điều kiện sau:

(1) Đủ các điều kiện quy định tại các Khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật việc làm. Cụ thể:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; và trừ trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

(2) Đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy bằng cách tham gia BHTN người lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Với một số tiền nhỏ đóng vào quỹ BHTN mỗi tháng, khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp người lao động sẽ không chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà còn được hỗ trợ học nghề để dễ dàng đáp ứng điều kiện khi tìm công việc mới. 

2. Hỗ trợ học nghề mức cao - nâng cao chất lượng lao động giải quyết vấn đề việc làm

Chất lượng lao động là yếu tố cơ bản dẫn đến thất nghiệp. Nhiều trường hợp người lao động không có tay nghề hoặc tay nghề còn chưa cao chưa đáp ứng tốt yêu cầu công việc dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tình hình thất nghiệp ở nước ta đã có xu hướng tăng cao. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê  tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2020 là 2,48%, cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với năm 2019, trong đó khu vực thành thị là 3,88%, tăng 0,77 điểm phần trăm. 

Đào tạo học nghề nâng cao chất lượng lao động.

Đào tạo học nghề nâng cao chất lượng lao động.

Chính sách hỗ trợ học nghề nâng cao chất lượng lao động giải quyết vấn đề việc làm trở nên cấp bách và cần thiết. Hỗ trợ học nghề cũng đóng góp vào sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề việc làm giúp người lao động tìm được những công việc phù hợp hơn với tình hình nền kinh tế hiện tại.

Căn cứ theo quy định Khoản 1, Điều 3, Quyết định 17/2021/QĐ-TTg mức hỗ trợ đối với người tham gia BHTN đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề như sau:

 • Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng.

 • Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/ người/ tháng đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng. 

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

3. Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và giải quyết hỗ trợ học nghề được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ). 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cụ thể trong các trường hợp cụ thể:

(1) Đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

 • Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề làm theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP. 

(2) Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm:

 • Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định (làm theo Mẫu số 3, ban hành kèm theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP) 

 • Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thể là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

(3) Đối với người lao động không thuộc các trường hợp nêu trên hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

 • Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này;

 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP;

 • Sổ bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại mục (1) nêu trên. Đồng thời người lao động nộp kèm theo thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng trọ cấp học nghề cho người lao động

Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng trọ cấp học nghề cho người lao động - ảnh minh họa

Giải quyết hồ sơ được hưởng trợ cấp học nghề: 

Theo quy định hàng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ). 

Sau khi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ và gửi cho người lao động phiếu hẹn trả kết quả. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xác định cụ thể nghề, thời gian hỗ trợ học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề nghiệp để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP, được trung tâm dịch vụ việc làm gửi đến 03 địa điểm: 

 • 01 bản đến cơ quan BHXH cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp; 

 • 01 bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để thực hiện việc đào tạo nghề cho người lao động; 

 • 01 bản đến người lao động.

Người lao động lưu ý trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động. 

Trong trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nghề hoặc đang tham gia khóa đào tạo nghề mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề. Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho người lao động hàng tháng có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho cơ quan BHXH để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề.

Như vậy từ 15/5 khi Quyết định 17/2021/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực người lao động tham gia BHTN sẽ được hỗ trợ học nghề theo quy định. Điều này tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao tay nghề đồng thời tạo điều kiện giúp người lao động tìm việc dễ dàng, góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp mang đến cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn.

Mọi thông tin về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, bạn đọc vui lòng truy cập website: https://ebh.vn để cập nhật nhanh và đầy đủ nhất.

Xem thêm >> Năm 2021 Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu