CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Trường hợp nghỉ việc chưa tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Bởi ebh.vn - 07/10/2021

Đây là nội dung quan trọng được đưa ra trong Công văn số 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng gói 30.000 tỉ đồng kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì Covid-19.

Chưa tiếp nhận hồ sơ BHTN với NLĐ nghỉ không lương, thai sản, tạm hoãn HĐLĐ

BHXH tạm dừng tiếp nhận hồ sơ với NLĐ nghỉ thai sản, nghỉ không lương, tự ý bỏ việc

Theo Công văn mới nhất của BHXH Việt Nam, trước mắt, đơn vị này tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chi trả tiền hỗ trợ đối với những đối tượng đã quy định cụ thể tại Nghị quyết 116/NQ-CP. Tuy nhiên, sẽ ngoại trừ nhóm đối tượng dưới đây cho đến khi có hướng dẫn chi tiết:

  1. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.

  2. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật.

  3. Người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

  4. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trái pháp luật (tự ý bỏ việc).

Theo đó, quá trình thực hiện Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ quỹ BHTN có phát sinh một số vướng mắc.

>> Nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ 10/2021 (Xem chi tiết)

Cụ thể, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg có quy định, một trong các điều kiện để xác định đối tượng được hỗ trợ là: “Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội)”.

Đối chiếu với quy định tại Điều 11, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, cơ quan BHXH chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng đối với những đối tượng vừa nêu.

Cũng theo công văn, tại thời điểm 30/9/2021, các trường hợp này không đóng BHTN, nhưng cũng chưa ra khỏi “danh sách tham gia BHTN” của đơn vị sử dụng lao động.

Thực chất, nhóm này có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu theo quy định, tương đồng với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, trong hồ sơ của các cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền hiện chưa nêu rõ các tình huống bảo lưu thời gian đóng BHTN cụ thể trên đây. Do đó, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định chi tiết về nội dung này.

Công văn số 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021

Công văn số 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 của BHXH trình BLĐTB&XH

Cùng với đó, để BHXH Việt Nam có cơ sở thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho nhóm đối tượng thuộc danh sách trên, đơn vị này cũng đề xuất Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu trong thời gian từ 01/01/2020 ~ 30/9/2021 nhưng không có trong danh sách đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021. Chi tiết Công văn xem TẠI ĐÂY

Tin liên quan >> Thủ tục hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu