CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Không thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bởi ebh.vn - 29/07/2021

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp(TCTN), hằng tháng người lao động phải thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi mình nhận trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau một số lao động không thực hiện thông báo. 

Người lao động phải cập nhật tình trạng tìm kiếm việc làm.

Người lao động phải cập nhật tình trạng tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng TCTN.

1. Không thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm NLĐ có được hưởng trợ cấp?

Căn cứ pháp lý:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 52, Luật việc làm năm 2013 quy định về việc thông báo quá trình tìm kiếm việc làm của người lao động (NLĐ) hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

Bên cạnh đó tại Khoản 1, Điều 53, Luật việc làm năm 2013 nêu rõ: 

“Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này”. 

Như vậy, NLĐ đang trong thời gian hưởng trợ cấp buộc phải thực hiện thông báo tình hình tìm kiếm việc làm của mình với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vào mỗi tháng. Trường hợp không thông báo sẽ bị cắt trợ cấp thất nghiệp trừ các trường hợp bất khả kháng, các trường hợp người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn…

Trường hợp NLĐ ốm đau, thai sản, tai nạn… phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Các trường hợp không thông báo tình hình tìm việc làm NLĐ phải có trách nhiệm thông báo cho trung tâm giới thiệu việc làm được biết.

2. Thời gian thực hiện thông báo quá trình tìm kiếm việc làm theo quy định

NLĐ đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (không thuộc các trường hợp đặc biệt) lưu ý thời gian thực hiện thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quy định về thời gian thông báo tình hình tìm kiếm việc làm sẽ được ghi rõ tại phiếu trả kết quả. 

Trong thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của NLĐ để hưởng trợ cấp.

Trong thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của NLĐ để hưởng trợ cấp.

Theo Điều 19, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. Trung tâm dịch vụ việc làm gửi quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: 

  • Gửi 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 

  • Gửi 01 bản đến NLĐ để thông báo dừng hưởng trợ cấp. 

Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp NLĐ đến thông báo để hưởng trợ cấp thất nghiệp lại phải có lý do chính đáng và theo quy định của pháp luật. Đối với người lao động tham gia BHXH từ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, từ năm thứ tư trở đi mỗi năm đủ 12 tháng người lao động được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng thời gian hưởng không quá 12 tháng. 

Trên đây là giải đáp về trường hợp không thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm NLĐ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc và người lao động. 

TIN LIÊN QUAN >> Có hay không? Công chức được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu