CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cách phân biệt 2 chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Bởi ebh.vn - 15/12/2023

Người lao động sau khi nghỉ việc tại công ty có thể được hưởng các khoản trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp. Đây là 2 khoản trợ cấp khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt 2 chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp.

Tiêu chí phân biệt giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Cách phân biệt hai chế độ trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc

1. Phân biệt 2 chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Chế độ trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Chương 6 của Luật việc làm năm 2013.

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền mà người lao động nhận được từ cơ quan bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa tìm được việc làm mới.

Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi thất nghiệp, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm, từ 03 tháng đến 12 tháng, tương ứng với 60% tiền lương bình quân đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Chế độ trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 48 của Bộ Luật lao động năm 2012. 

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do một số lý do như hết hạn hợp đồng, hoàn thành công việc, thỏa thuận chấm dứt, người lao động bị kết án tù, người lao động chết, người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động...

Để hưởng trợ cấp thôi việc, người lao động phải làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc bằng ½ thời gian làm việc thực tế nhân với tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ vào thời gian đóng BHTN của người lao động.

Thời gian chi trả tiền trợ cấp 2 chế độ thôi việc và thất nghiệp khác nhau

1.1 Phân biệt qua đối tượng chi trả tiền trợ cấp cho người lao động

Đối tượng hưởng và chi trả của hai chế độ trợ cấp thất nghiệp và thôi việc như sau:

1) Đối với trợ cấp thôi việc, người hưởng chế độ là người lao động và người chi trả trợ cấp là người sử dụng lao động, như doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức,....

2) Đối với chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người hưởng trợ cấp là người lao động và người chi trả, thực hiện giải quyết chế độ là Trung tâm dịch vụ việc làm và Cơ quan BHXH phê duyệt.

Như vậy người lao động được hưởng trợ cấp sẽ do người chi trả khác nhau thực hiện tùy theo chế độ trợ cấp mà người lao động được nhận là thôi việc hay thất nghiệp.

1.2 Thời gian nhận tiền trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Để nhận được tiền của trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc, bạn cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Thời gian nhận tiền sẽ phụ thuộc vào thời gian nộp hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể như sau:

1) Trợ cấp thôi việc: Bạn phải nộp hồ sơ yêu cầu trợ cấp thôi việc cho người sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2) Trợ cấp thất nghiệp: Bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy xét trên nhiều tiêu chí thì chế độ trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc là 2 chế độ hoàn toàn khác nhau, từ quy định đến đối tượng chi trả tiền trợ cấp cho người lao động. Vậy nên trước khi nghỉ việc bạn nên quan tâm đến 2 chế độ này, xét thấy nếu có đủ điều kiện có thể làm thủ tục hưởng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ về cách phần biệt 2 chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Xin vui lòng liên hệ với EBH. EBH luôn sãn lòng hỗ trợ bạn.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu