CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin chi tiết về chế độ và tính mức hưởng trợ cấp mất việc

Bởi ebh.vn - 25/09/2019

   Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm của người lao động là gì? Mức hưởng trợ cấp mất việc ra sao? Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây của eBH. 

 Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp mất việc.

 Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp mất việc. 

I. Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc

Căn cứ theo Điều 49 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 năm 2012 và Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện hưởng chế độ trợ cấp mất việc. 

Đối tượng hưởng trợ cấp mất việc 

Người lao động là đối tượng hưởng trợ cấp mất việc làm khi thoả mãn đủ các tiêu chí sau:

  • NLĐ làm việc thường xuyên cho đơn vị từ đủ 12 tháng trở lên

  • NLĐ bị mất việc làm do đơn vị không bố trí được công việc.

  • NLĐ phải thoả mãn điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm.

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc 

Người lao động là đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp và thuộc 1 trong các trường hợp:

  • Doanh nghiệp đổi cơ cấu, công nghệ mà doanh nghiệp đó không thể sắp xếp được công việc phù hợp cho người lao động. 

  • Trường hợp doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia hay tách doanh nghiệp, hợp tác xã không có phương án công việc phù hợp cho NLĐ;

  • Trường hợp vì lý do kinh tế mà doanh nghiệp buộc người lao động phải thôi việc;

  • Thực hiện chuyển quyền sử hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp nhưng không sắp xếp được công việc cho NLĐ

II. Mức hưởng trợ cấp mất việc làm 

Căn cứ Điều 49, Bộ Luật Lao động 2012 quy định thời gian hưởng trợ cấp mất việc và mức tiền lương tính trợ cấp mất việc làm được tính như sau: 

Thời gian hưởng trợ cấp mất việc 

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Thời gian hưởng trợ cấp = Tổng thời gian làm việc thực tế - Thời gian tham gia BHTN - Thời gian được chi trả trợ cấp thôi việc

Tiền lương tính trợ cấp mất việc làm

Tiền lương tính trợ cấp mất việc làm căn cứ theo Điều 49, Bộ Luật lao động 2012 quy định tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của NLĐ 06 tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm.

Mức hưởng trợ cấp mất việc = Thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc làm   x Tiền lương tính hưởng trợ cấp mất việc 

Lưu ý:

Những trường hợp bắt đầu đi làm và ký hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2019 sẽ không được hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc mà chỉ còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Pháp Luật. 

Như vậy, bài viết trên bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về điều kiện và mức hưởng trợ cấp mất việc làm. Mong rằng, bài viết này sẽ giúp ích được cho người lao động khi tìm hiểu về trợ cấp mất việc làm.

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu