CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những giấy tờ gì?

Bởi ebh.vn - 27/08/2019

Người lao động sau khi về hưu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Người dân cần chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định của pháp luật để được cơ quan BHXH hỗ trợ giải quyết. Vậy bộ hồ sơ hưởng hưu trí gồm những giấy tờ gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ xin hưởng chế độ hưu trí gồm những gì?

Hồ sơ xin hưởng chế độ hưu trí gồm những gì?

1. Quy định về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí 

Căn cứ theo Điều 19, Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định chi tiết về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí đối với từng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc  và bảo hiểm xã hội tự nguyện… 

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

Hưởng chế độ hưu trí với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 1. Sổ Bảo hiểm xã hội
 2. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động;
 3. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (bản chính) theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB (bản chính); 
 4. Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 

quy định về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí

Pháp luật quy định chi tiết nhóm đối tượng khác nhau sẽ làm hồ sơ hưởng khác nhau

Đối tượng Tham gia BHXH tự nguyện, người có thời người bảo lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích)

Hưởng chế độ hưu trí với đối tượng tham gia BHXH trên thì người lao động cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 1. Sổ BHXH 
 2. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động;
 3. Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính); 
 4. Giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB (bản chính) đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn thi hành án, tạm hoãn thi hành án đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù trong Khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015;
 5. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;
 6. Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người mất tích trở về.

Đối tượng là người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

Hưởng chế độ hưu trí với đối tượng tham gia BHXH trên thì người lao động cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 1. Sổ BHXH 
 2. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động;
 3. Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính);  
 4. Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu theo mẫu số 13-HSB (bản chính) đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn thi hành án, tạm hoãn thi hành án đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù trong Khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015.

Như vậy, bài viết trên bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin đến người lao động về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được nhiều cho người lao động.

✅ Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu