CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức thay đổi tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

Bởi ebh.vn - 21/12/2023

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đã có sự điều chỉnh và mức tăng theo lộ trình hằng nằm được quy định tại của Bộ luật Lao động năm 2019. Vậy sự thay đổi về tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024 như thế nào? Hãy cùng EBH tìm hiểu trong Infographic dưới đây.

Infographic mức thay đổi tuổi nghỉ hưu năm 2024 so với năm 2023

Infographic mức thay đổi tuổi nghỉ hưu năm 2024 so với năm 2023

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đạt mức 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Cụ thể, vào năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, tăng 1 tháng so với năm 2023; còn tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng so với năm 2023.

Ngoài ra, tuổi nghỉ hưu cũng phụ thuộc vào các yếu tố khác như thời gian đóng bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, khả năng lao động, nghề nghiệp, vùng làm việc, Bạn có thể xem bảng tuổi nghỉ hưu chi tiết cho các đối tượng người lao động khác nhau [tại đây]

1. Từ 01/1/2021 thay đổi cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng

Năm 2021 có rất nhiều thay đổi trong cách tính mức hưởng lương hưu đối với cả người lao động tham gia BHXH bắt buộc và người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 cách tính lương hưu sẽ thay đổi so với hiện nay.

1.1 Mức hưởng lương hưu của người tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương từ chế độ hưu trí hàng tháng, ngoài ra người lao động còn có thể nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu. Tùy vào điều kiện cụ thể mà NLĐ nên lựa chọn phương thức nhận và cân nhắc và tính toán mức hưởng cho mình sao cho có lợi nhất.

1) Mức hưởng lương hưu hàng tháng. Đối với người lao động (NLĐ) bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 01/1/2021 đến hết 31/12/2021, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % lương tháng đóng BHXH:

- Đối với lao động nam. Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/1/2021 đến hết 31/12/2021 người lao động đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm); Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 trở đi thì đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%; Người lao động sau khi đóng đủ số năm quy định để được hưởng lương hưu thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

- Đối với lao động nữ. Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Lưu ýTỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của NLĐ khi về hưu là 75% mức lương đóng BHXH. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

2) Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Ngoài lương hưu người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Theo đó, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Thay đổi về mức nhận lương hưu hàng tháng từ 2021

Thay đổi về mức nhận lương hưu hàng tháng từ 2021

1.2 Mức hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện từ 01/1/2021 cũng có sự thay đổi đáng kể trong mức hưởng lương hưu. Theo quy định, mức hưởng lương hưu được tính như sau:

1) Về mức lương hưu hàng tháng. Mức lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 được tính theo công thức như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó: Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định.

- Đối với người tham gia là nam, trường hợp nghỉ hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2020 thì đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành là 18 năm); Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%. Sau đó cứ đóng thêm mỗi năm, người tham gia được tính thêm 2% nhưng tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa không quá 75% tiền lương đóng BHXH.

- Đối với người tham gia là nữ thì đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2% nhưng tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Chú ý: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP).

2) Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Tương tự trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện để được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu NLĐ phải có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. 

Cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Từ ngày 01/1/2021 thay đổi cách tính mức lương hưu sẽ ảnh hưởng đến thời gian nhận lương hưu. Thời gian được nhận lương hưu của người lao động tăng theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được quy định trong Bộ Luật lao động 2019.

Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với EBH hoặc cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHXH để được hỗ trợ.

Thu Hương & Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu