CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Từ 1/1/2021 thay đổi cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng

Bởi ebh.vn - 12/10/2020

Năm 2021 có rất nhiều thay đổi trong cách tính mức hưởng lương hưu đối với cả người lao động tham gia BHXH bắt buộc và người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 cách tính lương hưu sẽ thay đổi so với hiện nay.

Từ 1/1/2021 thay đổi cách tính mức hưởng lương hưu.

Từ 1/1/2021 thay đổi cách tính mức lương hưu. 

1. Mức hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương từ chế độ hưu trí hàng tháng, ngoài ra người lao động còn có thể nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu. Tùy vào điều kiện cụ thể mà NLĐ nên lựa chọn phương thức nhận và cân nhắc và tính toán mức hưởng cho mình sao cho có lợi nhất.

1.1 Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Đối với người lao động (NLĐ) bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % lương tháng đóng BHXH:

Đối với lao động nam:

 • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 người lao động đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm).

 • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

 • NLĐ sau khi đóng đủ số năm quy định để được hưởng lương hưu thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ:

 • Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.
 • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Lưu ý chung cho cả lao động nam và nữ:

 • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của NLĐ khi về hưu là 75% mức lương đóng BHXH.

 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

1.2 Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Ngoài lương hưu NLĐ còn được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. 

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Theo đó, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2. Mức hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Bên cạnh NLĐ tham gia BHXH bắt buộc thì NLĐ tham gia BHXH tự nguyện từ 1/1/2021 cũng có sự thay đổi đáng kể trong mức hưởng lương hưu. Theo quy định, mức hưởng lương hưu được tính như sau:

Thay đổi về mức nhận lương hưu hàng tháng từ 2021

Thay đổi về mức nhận lương hưu hàng tháng từ 2021

2.1 Mức lương hưu hàng tháng

Mức lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó: Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với nam:

 • Trường hợp nghỉ hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2020 thì đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành là 18 năm). 

 • Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

 • Sau đó cứ đóng thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2% nhưng tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa không quá 75% tiền lương đóng BHXH.

Đối với nữ:

 • Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

 • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2% nhưng tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý cho cả NLĐ nam và nữ:

 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. 

 • Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4, Nghị định 134/2015/NĐ-CP)

2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Tương tự trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện để được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu NLĐ phải có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. 

Cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Từ ngày 1/1/2021 thay đổi cách tính mức lương hưu sẽ ảnh hưởng đến thời gian nhận lương hưu. Thời gian được nhận lương hưu của người lao động tăng theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được quy định trong Bộ Luật lao động 2019.

Như vậy, bài viết trên đây đã đề cập đến những thay đổi về mức hưởng lương hưu từ năm 2021. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về cách tính lương hưu bạn đọc có thể liên hệ qua số Hotline hỗ trợ khách hàng của bảo hiểm xã hội điện tử 1900558873 hoặc 1900558872.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu