CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chế độ hưu trí năm 2020 điều kiện và cách tính lương hưu

Bởi ebh.vn - 28/06/2019

Điều kiện và cách tính mức hưởng lương hưu chế độ hưu trí năm 2020. Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ và giải quyết chế độ hưởng lương hưu theo đúng quy định của Pháp luật. Tất cả sẽ được EBH chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Chế độ hưu trí năm 2020

Chế độ hưu trí mang đến nhiều quyền lợi cho người tham gia

1. Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2020

Căn cứ theo Điều 54, 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc Hội ban hành quy định chi tiết điều kiện để người lao động được hưởng chế độ hưu trí với các đối tượng cụ thể như sau: 

1.1 Điều kiện hưởng lương hưu cơ bản

Lao động là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm và đủ 55 tuổi. Và lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội mà đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên và thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

Bảng điều kiện hưởng chế độ hưu trí cơ bản

Bảng điều kiện hưởng chế độ hưu trí cơ bản

1.2 Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 

Người lao động hưởng lương hưu khi suy giảm lao động đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên như sau:

Bảng điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Bảng điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1.3 Điều kiện đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách/ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Tuổi: 55 tuổi

Thời gian đóng BHXH: từ 15 năm đến dưới 20 năm

1.4 Điều kiện đối với sỹ quan, quân nhân, người làm công tác cơ yếu 

Bảng điều kiện hưởng lương hưu với sỹ quan, quân nhân

Bảng điều kiện hưởng lương hưu với sỹ quan, quân nhân

2. Cách tính mức hưởng chế độ hưu trí năm 2020

Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lương hưu của người lao động tham gia BHXH được tính theo công thức sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Lương hưu được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Lương hưu được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân mức bình quân tiền lương đóng BHXH

2.1 Đối với lao động nam

Nghỉ hưu từ 01/01/2018: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Nghỉ hưu từ 01/01/2019: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 17 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Nghỉ hưu từ 01/01/2020: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 18 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Nghỉ hưu từ 01/01/2021: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Nghỉ hưu từ năm 01/01/2022 trở đi: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

2.2 Đối với lao động nữ

Nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Cách tính lương hưu này đang khiến lao động nữ thiệt thòi hơn so với lao động nam. Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021.

Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động tối đa là 75% mức bình quân lương tháng đóng BHXH.

3. Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí năm 2020

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí được phân ra theo nhiều đối tượng khác nhau. Căn cứ vào Điều 19, Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2016 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí tương ứng với từng đối tượng như sau: 

Bắt buộc đối với tất cả các đối tượng cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm có:

- Sổ BHXH.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT (nếu có).

Với mỗi nhóm đối tượng khác nhau cần chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan gồm có:

1.Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (bản chính) theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB (bản chính)

Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người có thời người bảo lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích)

- Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính)

- Giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB (bản chính) đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn thi hành án, tạm hoãn thi hành án đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù trong Khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015.

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép.

- Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người mất tích trở về.

3. Đối tượng là người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính).

Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu theo mẫu số 13-HSB (bản chính) đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn thi hành án, tạm hoãn thi hành án đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015.

Giải quyết chế độ hưởng lương hưu cho người lao động đủ điều kiện

Giải quyết chế độ hưởng lương hưu cho người lao động đủ điều kiện

4. Quy trình giải quyết chế độ hưu trí năm 2020

Giải quyết chế độ hưởng lương hưu cho người lao động đủ điều kiện nhận lương hưu theo quy định.

- Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc:

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cung cấp cho người sử dụng lao động các thông tin về địa chỉ nơi nhận lương hưu (số nhà, thôn, xóm, xã, huyện, thị trấn, tỉnh, thành phố) và cung cấp thông tin về tài khoản cá nhân khi yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản thẻ. 

- Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc, người chờ đủ Điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP:

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ cho Cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nộp hồ sơ theo quy định tại cho BHXH cấp huyện hoặc BHXH cấp tỉnh nơi cư trú để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

5. Năm 2021 tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Theo Bộ luật lao động 2019 bắt đầu từ năm 2021 khi nghỉ hưu lao động nam phải đủ 60 tuổi cộng với 03 tháng, nữ phải đủ 60 tuổi cộng với 04 tháng, cứ mỗi năm  tăng thêm 03 tháng đối với nữ và 04 tháng đối với nam, đến khi lao động đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Khi tăng tuổi nghỉ hưu của lao động thông thường số năm đóng BHXH sẽ tăng theo. Kết hợp với cách tính lương hưu tại thời điểm hiện tại thì cứ mỗi năm đóng thêm BHXH sẽ được tính thêm 2% vào mức hưởng lương hưu.

Như vậy, việc tăng tuổi nghỉ hưu đối những người tham gia BHXH bắt buộc sẽ có mức hưởng lương hưu cao hơn do số năm đóng BHXH tăng. Đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện nếu chỉ đóng đủ 20 năm đóng BHXH thì mức hưởng lương hưu sẽ không biến động. Chế độ hưu trí sẽ tốt hơn hoặc không tùy vào từng đối tượng và việc tham gia BHXH của họ.

Như vậy trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã chia sẻ một số thông tin cơ bản liên quan đến chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội đối với người tham. Mong rằng những chia sẻ trên có thể mang lại những thông tin hữu ích nhất cho Quý độc giả.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu