CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hà Nội: Tăng cường thực hiện công tác thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT

Bởi ebh.vn - 16/12/2020

UBND TP Hà Nội ban hành Công văn 5755/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường, thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ. 

UBND TP Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT. 

Trong những năm qua, công tác đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đạt được những kết quả khá tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 11/2020 vừa qua, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tăng 96,8% so với năm 2019, cao nhất cả nước. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ đóng BHXH. 

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Là cơ quan phụ trách các chức năng tham mưu và quản lý về lao động, việc làm, BHXH,..., Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần có nhiệm vụ:

  • Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH.
  • Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Lao động Thương binh và xã hội tăng cường quản lý việc chấp hành Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội

Với nhiệm vụ trực tiếp phụ trách công tác quản lý BHXH trên địa bàn, BHXH TP Hà Nội thực hiện:

  • Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các quy định pháp luật về BHXH, BHYT.
  • Tổng hợp và phân loại danh sách các đơn vị nợ BHXH kèm theo các tài liệu, hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
  • Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn nợ BHXH và xử phạt theo quy định.
  • Công bố danh sách các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Phối hợp với các cơ quan, ban ngành để đảm thực hiện quyền lợi của các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
BHXH TP Hà Nội đẩy mạnh công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT.

BHXH TP Hà Nội đẩy mạnh công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT.

Thanh tra Thành phố

Thanh tra Thành phố thực hiện phê duyệt việc chỉ đạo thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH trên địa bàn và chỉ đạo Thanh tra các quận, huyện phối hợp với Cơ quan BHXH để tăng cường thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ BHXH.

Công an Thành phố

UBND Thành phố yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, xác minh và khởi tố đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố đưa ra truy tố, xét xử án để răn đe.

Cục Thuế TP Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế lồng ghép với việc tham gia BHXH của doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm các doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cục Thuế cung cấp danh sách đơn vị thuộc diện thanh tra để cơ quan BHXH và cơ quan liên ngành xử lý.

Doanh nghiệp trốn đóng BHXH sẽ bị xử phạt để răn đe.

Doanh nghiệp trốn đóng BHXH sẽ bị xử phạt để răn đe.

Liên đoàn Lao động thành phố

Đại diện cho quyền lợi của người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố cần chỉ đạo các tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp đại diện đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đặc biệt là quyền lợi về BHXH, BHYT và công đoàn. Các tổ chức công đoàn cơ sở nếu phát hiện có sai phạm thì cần thông tin kịp thời đến Cơ quan BHXH để có biện pháp xử lý.

Các đơn vị sử dụng lao động

Đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiêm túc chấp hành pháp luật hiện hành về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN; tham gia và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Ngoài ra, Công văn 5755/UBND-KGVX cũng nêu rõ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Các Sở, ban, ngành Thành phố trong việc đôn đốc thu hồi nợ đóng BHXH, xử lý các vi phạm về trốn đóng BHXH. Thông tin chi tiết.

Thông báo của cơ quan BHXH TP Hà Nội

Thông báo của cơ quan BHXH TP Hà Nội

Năm 2020 là một năm khó khăn với cả các doanh nghiệp và ngành BHXH Việt Nam, dẫn tới tình trạng nợ BHXH tăng gần 97% so với năm trước. Tuy nhiên, các cơ quan, ban ngành, tổ chức và doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội nhằm nhanh chóng giải quyết tình trạng nợ BHXH để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu