CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động năm 2020

Bởi ebh.vn - 03/09/2020

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động năm 2020 được đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19 dẫn đến nhiều biến động về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, liệu người lao động có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn về vấn đề này.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động năm 2020

1. Đối tượng hưởng chế độ thai sản

Để đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người lao động buộc phải thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể các đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

 • Cán bộ, công chức, viên chức;

 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2018, các đối tượng là người nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau thì được xét hưởng chế độ thai sản như đối với người lao động là công dân Việt Nam: 

 • Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu trên có điều kiện hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 điều kiện người lao động được hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai;

 • Lao động nữ sinh con;

 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản cho cả lao động nam và nữ

Cả lao động nam và nữ đều được hưởng trợ cấp thai sản

Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi đối với các trường hợp:

 • Lao động nữ sinh con;

 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con trong trường hợp là lao động nữ sinh con (đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên) mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và Khoản 1, Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Căn cứ vào các điều kiện về thời gian tham gia BHXH doanh nghiệp sẽ xét hưởng chế độ thai sản cho người lao động theo quy định. Mức hưởng trợ cấp thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

Trong trường hợp lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam là người nước ngoài

Theo công văn 2161/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 16/6/2020, việc thực hiện chế độ thai sản với lao động nam là người nước ngoài căn cứ vào điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định 143/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2018. 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nước ngoài

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam là người nước ngoài

Cụ thể các điều kiện quy định hưởng chế độ thai sản thực hiện theo Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm điều kiện:

 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

 • Có vợ sinh con.

 • Trong trường hợp nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì lao động nam phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng nhận nuôi con nuôi.

Mức trợ cấp một lần đối với lao động nam là công dân người nước ngoài được quy định theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau: 

 • Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. 

 • Trường hợp nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi cũng được hưởng mức trợ cấp một lần tương tự.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động là một trong những yếu tố bắt buộc để xét hưởng chế độ thai sản cho người lao động. Hiện nay, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa có chế độ thai sản, tuy nhiên trong tương lai chế độ thai sản có thể sẽ được xem xét.

Trong quá trình xét hưởng chế độ thai sản cho người lao động, doanh nghiệp, đơn vị hoặc người lao động có những thắc mắc hoặc để được tư vấn thêm về mức hưởng chế độ thai sản, hồ sơ thủ tục hưởng vui lòng liên hệ theo đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872.

✅ Bài viết liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu