CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chế độ thai sản cho lao động nam là người nước ngoài

Bởi ebh.vn - 28/08/2020

Bộ LĐ-TB&XH vừa mới ban hành Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH ngày 16/6/2020 về việc thực hiện chế độ thai sản đối với lao động nước ngoài. Theo công văn này, các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh có lao động nam là người nước ngoài sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định nếu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chế độ thai sản đối với lao động nam là người nước ngoài.

Chế độ thai sản đối với lao động nam là người nước ngoài.

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam là người nước ngoài

Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài sẽ căn cứ vào điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định 143/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2018 - “Điều kiện hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, lao động nam là công dân nước ngoài được hưởng chế độ thai sản cần phải đáp ứng điều kiện:

  • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
  • Có vợ sinh con.

Trong trường hợp nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì lao động nam phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng nhận nuôi con nuôi.

2. Chế độ nghỉ thai sản cho lao động nam là người nước ngoài

Chế độ nghỉ thai sản cho lao động nam là công dân người nước ngoài tương tự như lao động nam người Việt Nam được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  • Được nghỉ 05 ngày làm việc;
  • Được nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Trong trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Chế độ nghỉ thai sản cho lao động nam là người nước ngoài

Chế độ nghỉ thai sản cho lao động nam là người nước ngoài

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản chỉ được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Các trường hợp nghỉ trước khi vợ sinh con hoặc sau 30 ngày kể từ khi vợ sinh con sẽ không được tính là nghỉ chế độ thai sản mà sẽ được tính vào trường hợp nghỉ phép hoặc nghỉ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

3. Trợ cấp thai sản 1 lần đối với lao động nam là người nước ngoài

Mức trợ cấp một lần đối với lao động nam là công dân người nước ngoài được quy định theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Trường hợp nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi cũng được hưởng mức trợ cấp một lần tương tự.

Mức trợ cấp thai sản 1 lần cho lao động nam là người nước ngoài.

Mức trợ cấp thai sản 1 lần cho lao động nam là người nước ngoài.

Ví dụ: 

Ngày 1/8/2020 lao động nam là công dân nước ngoài có vợ sinh con. Mức lương cơ sở tại thời điểm này là 1,49 triệu đồng:

  • Nếu vợ sinh 1 con: Mức hưởng trợ cấp thai sản 1 lần là: 1,49 x 2 = 2,98 triệu đồng.
  • Nếu vợ sinh 2 con:  Mức hưởng trợ cấp thai sản 1 lần là: 1,49 x 2 x 2 = 5,96 triệu đồng.
  • Nếu vợ sinh 3 con: Mức hưởng trợ cấp thai sản 1 lần là: 1,49 x 2 x 3 = 8,94 triệu đồng.

Như vậy, căn cứ theo Công 2161/LĐTBXH-BHXH cùng các văn bản Pháp luật hiện hành thì lao động nam là công dân nước ngoài có tham gia BHXH bắt buộc theo quy định sẽ được hưởng chế độ thai sản tương tự như đối với lao động nam là người Việt Nam. Chế độ thai sản bao gồm ngày nghỉ phép và trợ cấp thai sản 1 lần (nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng).

Trên đây là những chia sẻ về chế độ thai sản cho nam là người nước ngoài từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Kế toán và hành chính nhân sự khi làm chế độ thai sản cho lao động nam là người nước ngoài cần đặc biệt lưu ý để không bị nhầm lẫn, thiếu sót. Mọi thắc mắc hoặc hoặc để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ theo đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872.

Có thể bạn quan tâm:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu