CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

[Infographic] Quyền lợi hưởng chế độ thai sản đối với người chồng

Bởi ebh.vn - 18/02/2023

Theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con, lao động nam sẽ được nghỉ việc từ 5 ngày đến 14 ngày tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Khi vợ sinh con, chồng được hưởng chế độ như thế nào? Cùng tìm hiểu trong infographic dưới đây của eBH nhé!

Infographic về quyền lợi hưởng chế độ thai sản đổi với người chồng

Infographic - Quyền lợi hưởng chế độ thai sản của người chồng khi vợ sinh con

Chế độ thai sản và quyền lợi của người chồng khi tham gia bảo hiểm xã hội là một trong những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, được Quốc Hội thông qua tháng 11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Căn cứ quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

Cụ thể, khoản 2, Điều 34 Luật này quy định, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc; trong trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày làm việc.

Theo đó, trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, và từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Với trường hợp đặc biệt, vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì lao động nam được nghỉ 14 ngày làm việc. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, nếu lao động nam không nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định thì họ tự từ bỏ quyền lợi của mình.

Trường hợp đặc biệt, mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Hoặc trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Để được giải quyết chế độ nghỉ việc do vợ sinh con, lao động nam cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 101, bao gồm phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con.

Riêng đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Bên cạnh đó, căn cứ Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì, NLĐ có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, tại công ty nơi LĐ nam đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết quyền lợi của lao động nam có vợ thai sản trong vòng 10 ngày kể từ ngày công ty nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc chi trả chế độ thai sản cho người chồng. Về vật chất, trường hợp sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội và tham gia đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh thì được trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Mong rằng những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trong bài viết trên đây có thể mang lại cho Quý độc giả những thông tin hữu ích nhất. 

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu