CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cập nhật năm 2022

Bởi ebh.vn - 18/12/2019

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội thủ tục như thế nào? Có rất nhiều trường hợp do sơ xuất người lao động làm mất, làm hỏng sổ và thông tin trong sổ BHXH của cá nhân bị sai. Khi đó người lao động cần thực hiện xin cấp lại sổ BHXH để hưởng các chế độ BHXH trong tương lai.

Cấp lại sổ bảo hiểm, thay đổi mới liên quan đến sổ bảo hiểm

Mất sổ bảo hiểm xã hội có làm lại được không?

1. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Cấp lại sổ bảo hiểm là việc người lao động gửi đơn đề nghị xin cấp lại sổ BHXH của cá nhân theo bộ hồ sơ (tùy từng trường hợp) đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất.

Như vậy việc cấp lại sổ BHXH sẽ bao gồm 2 yếu tố chính:

1.1. Sổ bảo hiểm xã hội

Vậy sổ bảo hiểm xã hội là gì? Sổ BHXH là căn cứ để giải quyết các chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Pháp luật. Sổ bảo hiểm xã hội ghi đầy đủ thông tin về người tham gia bảo hiểm xã hội về họ tên, nơi ở, các thông tin về thời gian làm việc, quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội...

Khi tham gia bảo hiểm xã hội mỗi cá nhân sẽ được cấp 1 sổ bảo hiểm xã hội theo quy định. Hiện nay, chúng ta vẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội để là căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

1.2. Trường hợp xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Khi làm mất hoặc làm hỏng sổ BHXH buộc phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội và dùng sổ mới để thực hiện các ghi chép, làm căn cứ để hưởng các chế độ từ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 46 Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ BHXH như sau:

 1. Cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần còn thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện chưa hưởng;

 2.  Cấp lại bìa sổ Bảo hiểm xã hội các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch;

 3.  Cấp lại tờ rời Sổ Bảo hiểm xã hội các trường hợp: mất sổ, hỏng sổ;

Các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất sổ, hỏng sổ đảm bảo người lao động được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình.

2. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được quy định chi tiết tại Điều 27 và Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Người tham gia BHXH tùy từng trường hợp mà sẽ phải làm các thủ tục hồ sơ giấy tờ để xin cấp lại. Thủ tục như sau:

Người dân làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm.

Người dân làm thủ tục cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH địa phương.

a, Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng:

 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b, Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:

 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01) nếu là người tham gia. Bảng kê thông tin theo Mẫu D01-TS nếu là đơn vị tham gia.

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c, Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS); kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d, Cấp lại, đổi thẻ BHYT

 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03. Nếu là đơn vị tham gia thì gồm Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cấp mới sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động bị mất sổ.

Cấp mới sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động bị mất sổ.

Lưu ý: Về thời gian giải quyết cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thời gian giải quyết không quá:

- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.

- 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; mất, hỏng sổ; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.

- 45 ngày trong trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc.

3. Điểm khác biệt của sổ được cấp lại với sổ cấp lần đầu

Căn cứ vào Quyết định số 1035/QĐ-BHXH, sổ bảo hiểm xã hội khi được cấp lại sẽ khác sổ được cấp lần đầu ở tiêu thức sửa đổi (nếu là sổ cấp lại do sai tiêu thức đó) và có một số yếu tố phân biệt sổ được cấp lại như sau:

 1. Nội dung in trên bìa sổ (trang 1) của sổ cấp lại, dưới dòng ghi “số sổ” thì buộc có thêm dòng ghi “Cấp lần …” bằng chữ in thường, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm. Nếu cấp lại lần thứ 2, thì ghi “Cấp lần 2”; cấp lại lần thứ 3, thì ghi “Cấp lần 3”.

 2. Ở sổ cấp lại các tiêu thức về ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch hoặc thay đổi số sổ thì trên sổ cấp lại sẽ in theo nội dung mới nếu là cấp lại sổ do sai các thông tin này. 

 3. Nội dung in trong tờ rời sổ: được in và lưu lại các thông tin phục vụ cho việc tính BHXH trong tương lai.

Việc cấp lại sổ bảo hiểm đảm bảo không làm ảnh hưởng tới bất cứ quyền lợi nào của những người tham gia.

4. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trực tuyến

Hiện nay có 2 cách xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online để người lao động thuận tiên hơn trong việc xin cấp lại mà không cần trực tiếp đến cơ quan BHXH.

4.1 Cấp lại sổ BHXH qua cổng Dịch vụ công BHXH

Người lao động cần có tài khoản đăng ký trước đó tại trang https://dichvucong.gov.vn/; => Đăng nhập tài khoản DVC đối với cá nhân.

hướng dẫn thực hiện cấp lại sổ BHXH qua cổng Dịch vụ công

Hướng dẫn thực hiện cấp lại sổ BHXH qua cổng Dịch Vụ Công.

Tại chức năng tìm kiếm NLĐ điền "sổ bảo hiểm xã hội" để tìm kiếm các nghiệp vụ hỗ trợ liên quan đến BHXH. => Chọn "Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế" tại đây NLĐ sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết các bước và trình tự thực hiện.

4.2 Cấp lại sổ BHXH qua ứng dụng VssID

Người dân muốn thực hiện theo cách này cần có tài khoản đăng nhập ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID trên điện thoại. Với cách này có ưu điểm là thuận tiện và có thể thực hiện ở bất cứ đâu (đảm bảo thiết bị có thể truy cập/ kết nối internet).

Người lao động đăng nhập vào VssID => chọn chức năng Dịch Vụ Công => chọn "Cấp lại sổ BHXH không làm thay đổi thông tin".

Với cách này eBH đã có bài viết chia sẻ hướng dẫn thực hiện chi tiết kèm hình ảnh minh họa để bạn dễ theo dõi và thực hiện. Chi tiết bạn đọc có thể tham khải thêm tại bài viết "Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online qua ứng dụng VssID" - https://ebh.vn/tin-tuc/xin-cap-lai-so-bao-hiem-xa-hoi-online-qua-ung-dung-vssid

Như vậy, trong bài viết trên đây eBH đã gửi tới bạn đọc những thông tin có liên quan đến vấn đề xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Mong rằng có thể mang đến cho người lao động những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu