Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hà Nội: Phấn đấu 100% doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Giao dịch hồ sơ điện tử tại Thành phố hà Nội đã đạt được những con số đáng ghi nhận. Thực hiện chủ trương công văn số 503/UBND-KGVX hướng đến mục tiêu thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong tất cả các lĩnh vực, ngày 21/02 vừa qua BHXH Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 529/BHXH-CNTT về việc đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử.

Giao dịch hồ sơ điện tử đạt hiệu quả tích cực

Việc áp dụng giao dịch hồ sơ điện tử tại Hà Nội trong lĩnh vực thu-sổ thẻ tại Hà Nội đã đạt được những kết quả rất khả quan. Tính chung trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội có gần 65 ngàn đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, đạt tỷ lệ 92%.

Đây được xem là bước tiến lớn trong công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT của các đơn vị theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19 của Chính phủ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử còn tạo tiền đề tiến tới thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn Thủ đô.

Kết quả khả quan trên đạt được bởi sự hưởng ứng tới từ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố nói riêng và trên toàn cả nước nói chung. Thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử BHXH rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ, mang lại hiệu quả cao.

Giao dịch hồ sơ điện tử BHXH rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ

Các đơn vị sử dụng lao động không phải thực hiện kê khai tờ khai BHXH bằng giấy như trước mà chỉ cần thao tác trên máy tính của đơn vị được kết nối với hệ thống phần mềm quản lý của ngành BHXH. Bên cạnh đó, thay ví phải đến cơ quan BHXH để kê khai đóng nộp trên hồ sơ giấy thì nay đơn vị sử dụng lao động chỉ cần thực hiện mọi giao dịch về BHXH, BHYT thông qua ứng dụng kết nối Internet. Việc tra cứu thông tin giao dịch cũng trở nên đơn giản, dễ dàng hơn so với trước đây.

Giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH còn góp phần công khai, minh bạch quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch, đảm bảo thực hiện quyền lợi của người lao động đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Trước những tín hiệu tích cực trong việc phổ biến giao dịch hồ sơ điện tử, ngày 21/02/2019 vừa qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 529/BHXH-CNTT tới các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã. Nội dung chính của công văn là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong tất cả các lĩnh vực tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã (BHXH huyện) tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, phấn đấu đến hết 30/06/2019 có 100% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH.

Phòng Quản lý thu và BHXH huyện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động đăng ký, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, bộ phận, đơn vị theo hàng tháng, quý, năm thông qua chỉ tiêu số lượng đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

Hỗ trợ, vận động các đơn vị sử dụng lao động đăng ký, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội giao phòng Công nghệ Thông tin hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN trong việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, chủ trì làm việc với các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố và nhà cung cấp phần mềm để hoàn thiện quy trình thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử hiện tại, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Đối với các cơ quan BHXH huyện, cần chủ động báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trên địa bàn, đề xuất tham mưu, xây dựng giải pháp đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử tập trung tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có ít lao động, đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng để nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai để đạt mục tiêu đề ra, đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thông qua Phòng Công nghệ Thông tin để được hướng dẫn và giải quyết.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu