CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách 30 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm 2023

Bởi ebh.vn - 19/10/2023

Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm gồm những dịch vụ gì? Dưới đây là danh sách các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất và hướng dẫn người dùng cách đăng nhập để sử dụng cổng dịch vụ này.

BHXH Việt Nam cung cấp 30 dịch vụ công trực tuyến năm 2023

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp 30 dịch vụ công trực tuyến năm 2023

1. Danh sách 30 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm

Danh sách 30 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực bảo hiểm được phân thành 5 nhóm chính theo bảng tổng hợp dưới đây.

STT

Tên dịch vụ công

Cơ quan thực hiện

A

Lĩnh vực chính sách bảo hiểm y tế (BHYT)

1

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh

BHXH quận/huyện/tỉnh

2

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

BHXH quận/huyện/tỉnh

3

Khám, chữa bệnh BHYT

BHXH quận/huyện/tỉnh

4

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

BHXH quận/huyện/tỉnh

B

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH)

1

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

BHXH quận/huyện/tỉnh

2

Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp:

- Hết hạn hưởng;

- Không có tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn tiền các tháng trước chưa nhận;

- Người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền;

- Cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả;

- Truy lĩnh chế độ BHXH 1 lần những năm trước

BHXH quận/huyện/tỉnh

3

Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

BHXH quận/huyện/tỉnh

4

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh

BHXH quận/huyện/tỉnh

5

Giải quyết hưởng BHXH một lần (mới bổ sung thêm từ ngày 16/10/2023)

BHXH quận/huyện/tỉnh

C

Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

1

Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư

BHXH tỉnh

2

Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

BHXH tỉnh

3

Giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BHXH quận/huyện/tỉnh

4

Giải quyết chế độ thai sản

BHXH quận/huyện/tỉnh

5

Giải quyết chế độ ốm đau

BHXH quận/huyện/tỉnh

6

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này sang tỉnh khác

BHXH tỉnh

7

Giải quyết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

BHXH tỉnh

8

Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

BHXH tỉnh

9

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án tuyên bố hủy quyết định mất tích

BHXH tỉnh

10

Giải quyết chế độ tử tuất

BHXH tỉnh

11

Giải quyết trợ cấp theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg

BHXH tỉnh

12

Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

BHXH quận/huyện/tỉnh

13

Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

BHXH tỉnh

14

Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BHXH tỉnh

15

Giải quyết lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

BHXH tỉnh

D

Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

BHXH quận/huyện

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

(mới bổ sung từ ngày 16/10/2023)

BHXH quận/huyện/tỉnh

E

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

2

Đăng ký đóng, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH

BHXH quận/huyện/tỉnh

3

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

BHXH quận/huyện/tỉnh

4

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

BHXH quận/huyện/tỉnh

5

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

BHXH quận/huyện/tỉnh  

1.1 Bổ sung thêm 2 dịch vụ công bảo hiểm xã hội trực tuyến từ 16/10/2023

Ngày 16/10/2023, Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2166/CNTT-PM gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai bổ sung thêm 2 dịch vụ công trực tuyến mới trong lĩnh vực BHXH gồm:

- Dịch vụ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

- Dịch vụ giải quyết hưởng BHXH một lần.

Trung tâm CNTT đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức tuyên truyền nhằm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên, quán triệt cán bộ nghiệp vụ theo dõi hồ sơ phát sinh, cấp thẻ BHYT, giải quyết hưởng BHXH một lần kịp thời, đúng quy định.

Như vậy, hiện tại  năm 2023 có 30 dịch vụ công bảo hiểm xã hội trực tuyến góp phần đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân, doanh nghiệp. Người dùng có thể thực hiện nghiệp vụ dịch vụ công của BHXH Việt Nam ở bất cứ đâu, khi nào chỉ với thiết bị như máy tính hoặc di động có kết nối mạng.

Các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử thông qua 2 cách sau:

1) Phần mềm khai bảo hiểm xã hội của tổ chức I-VAN BHXH cung cấp.

2) Thực hiện giao dịch BHXH trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội của BHXH Việt Nam.

2. Cách sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến bảo hiểm xã hội Việt Nam

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 2: Đăng ký và đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công BHXH. Bạn có thể sử dụng tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID hoặc đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đăng nhập bằng tài khoản BHXH hoặc qua DVC Quốc gia

Đăng nhập bằng tài khoản BHXH hoặc qua DVC Quốc gia

Bạn cần nhập các thông tin cần thiết như email, số điện thoại, họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, mật khẩu và mã xác nhận. Sau đó bạn sẽ nhận được mã OTP qua email hoặc tin nhắn để xác nhận tài khoản. 

Đăng nhập thành công Cổng DVC BHXH

Đăng nhập thành công Cổng DVC BHXH

Bước 3: Chọn lĩnh vực bảo hiểm xã hội và dịch vụ công trực tuyến mà bạn muốn thực hiện. Bạn có thể tìm kiếm theo tên dịch vụ, cơ quan thực hiện, mức độ dịch vụ hoặc lọc theo các tiêu chí khác.

Danh sách các dịch vụ công và các thủ tục hành chính BHXH

Danh sách các dịch vụ công và các thủ tục hành chính BHXH

Bước 4: Khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Cổng dịch vụ công. Bạn cần điền các thông tin theo biểu mẫu điện tử, đính kèm các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của bạn. Nếu có yêu cầu, bạn cần ký chữ ký số vào hồ sơ điện tử của bạn.

Bước 5: Theo dõi và nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến. Bạn có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ, nhận thông báo qua email hoặc tin nhắn, tải xuống và in kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công.

Trên đây là Danh sách 30 dịch vụ công trong lĩnh vực BHXH mới nhất năm 2023. Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến BHXH và cách sử dụng. Nếu bạn có thắc mắc gì khác, xin vui lòng liên hệ với EBH.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu