CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cách đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu

Bởi ebh.vn - 21/02/2023

Nếu như người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc có mức đóng căn cứ theo tỉ lệ mức lương trích nộp đóng BHXH thì với người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn cách đóng phù hợp với thu nhập của người lao động để hưởng lương hưu sau này.

cách đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu

Phương thức đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

1. 6 cách đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu

Theo Khoản 1, điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định thì hiện nay, có 6 cách mà người lao động có thể áp dụng đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  1. Đóng hằng tháng;

  2. Đóng 3 tháng một lần;

  3. Đóng 6 tháng một lần;

  4. Đóng 12 tháng một lần;

  5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

  6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Các mức đóng BHXH để được hưởng lương hưu

Các mức đóng BHXH để được hưởng lương hưu

Điều 10, Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định mức đóng như sau:

- Đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với tỷ lệ tương ứng.

- Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

- Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Thủ tướng điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

  • Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

  • Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

  • Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Trên đây là những chia sẻ về cách đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Nếu bạn đọc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH số Hotline 1900 558873 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu