CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghị định 143/2018/NĐ-CP: BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Bởi ebh.vn - 09/08/2019

Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài hiện đang làm việc tại Việt Nam. bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn đọc những thông tin mới nhất và hữu ích nhất cho người lao đông có quốc tịch nước ngoài chi tiết về mức lương và mức trích đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Mời bạn đọc hãy cùng theo dõi.

BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài 1

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. 

I. Nghị định 143/2018/NĐ-CP về BHXH với người lao động nước ngoài

Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

1. Đối tượng tham gia BHXH 

Từ ngày 01/12/2018, Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

 1. Có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
 2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

2. Đối tượng không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHXH 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 2. Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

II. Mức đóng, mức tiền lương tháng đóng BHXH 

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định mức đóng , mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội dành cho người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài như sau:

1. Mức đóng của người lao động nước ngoài 

Căn cứ theo Điều 12, Nghị định 143/2014/NĐ-CP: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài 2

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về mức đóng BHXH của người lao động nước ngoài. 

2. Mức đóng của đơn vị sử dụng người lao động nước ngoài 

Đơn vị sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

 • a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • b) 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

3. Tiền lương tháng đóng BHXH 

Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

III. Chế độ BHXH với người lao động nước ngoài 

Người lao động nước ngoài thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc bao gồm:

 • Chế độ ốm đau;
 • Bảo hiểm thai sản;
 • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Chế độ hưu trí và tử tuất.

1. Chế độ BHXH 1 lần 

Người lao động nước ngoài có quyền được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mà không cần điều kiện sau 1 năm không tham gia BHXH kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

Như vậy, bài viết trên Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về những quy định chi tiết của Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Mong rằng, bài viết này sẽ giúp ích được cho người lao động nước ngoài khi tham gia BHXH bắt buộc.

Bài viết liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu