CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội 2020 NLĐ nên biết

Bởi ebh.vn - 16/03/2020

Hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020 cho người lao động. Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng mới nhất được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, Nghị quyết 86/2019/QH14 tính mức đóng BHXH tối thiểu năm 2020.

Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020 1

 Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020.

I. Căn cứ tính mức lương đóng BHXH

Năm 2020 đánh dấu nhiều mốc thay đổi liên quan đến các chính sách và chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, thay đổi mức đóng BHXH được không chỉ các chủ doanh nghiệp mà cả người lao động đặc biệt quan tâm. Căn cứ vào Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được xác định theo công thức:

Mức đóng BHXH = Tỷ lệ đóng x Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Mức đóng BHXH phụ thuộc vào 2 hệ số tỷ lệ đóng và mức tiền lương tháng đóng BHXH. Trong đó tỷ lệ đóng được ổn định qua các năm sự thay đổi của mức tiền lương đóng BHXH ảnh hưởng lớn đến mức đóng BHXH.

1. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 tỷ lệ đóng Bảo hiểm năm 2020 thể hiện trong bảng sau:

Bảng tỷ lệ đóng bảo hiểm theo quy định năm 2020
Các khoản trích theo lương Tỷ lệ trích vào lương của người lao động Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động Tổng cộng
BHXH 8% 17% 25%
BHYT 1,5% 3% 4,5%
BHTN 1% 1% 2%
BHTNLĐ, BNN - 0,5% 0,5%
Tổng tỷ lệ trích 10,5% 21,5% -

Tỷ lệ đóng bảo hiểm được chia ra thành nhiều loại và căn cứ vào từng đối tượng tham gia BHXH cụ thể mà mức đóng bảo hiểm theo tỷ lệ khác nhau.

2. Mức tiền lương tháng đóng lương tháng BHXH

Mức tiền lương tháng đóng BHXH buộc phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng. Căn cứ và Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động được quy định như sau:

Lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020 -30/6/2020 (đơn vị tính đồng/tháng)

 Vùng

 Người làm việc trong điều kiện bình thường

 Người đã qua học nghề, đào tạo nghề

 Người đã qua học nghề, đào tạo nghề làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

 Người đã qua học nghề, đào tạo nghề làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

I 4.420.000 4.729.400 4.965.870 5.060.458
II 3.920.000 4.194.400 4.404.120 4.488.008
III 3.430.000 3.670.100 3.853.605 3.927.007
IV 3.070.000 3.284.900 3.449.145 3.514.843

Mức lương tháng đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở trong đó mức lương cơ sở.

  • Căn cứ vào Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP từ 1/1/2020 mức lương cơ sở là 1,49 triệu/tháng.
  • Căn cứ Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 từ 1/7/2020 mức lương cơ sở 1,6 triệu/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng giữa đối tượng lao động thường và các đối tượng lao động qua đào tạo, đối tượng làm việc trong môi trường làm việc độc hại khác nhau.

II. Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH năm 2020

Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020 căn cứ vào quy định mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở năm 2020. Do mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở trong năm 2020 được điều chỉnh cao hơn năm 2019 nên mức đóng BHXH tối thiểu và mức đóng BHXH tối đa đều tăng.

1. Mức đóng BHXH tối thiểu năm 2020

Điều chỉnh mức đóng BHXH 2020 tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng được. Mức đóng BHXH sẽ được thực hiện theo bảng sau:

Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020 3

Bảng mức đóng BHXH 2020 tối thiểu cho người lao động.

Nhìn vào bảng trên có thể thấy người lao động ở vùng I (nơi có điều kiện kinh tế phát triển và mức sống cao) có mức đóng BHXH tối thiểu năm 2020 cao nhất. Mức đóng BHXH tối thiểu ở các vùng II, vùng III, vùng IV theo thứ tự giảm dần.

Đối với người lao động qua đào tạo và người lao động làm việc trong môi trường độc hại có mức đóng BHXH tối thiểu cao hơn các lao động bình thường khác.

Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020 2

Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.

2. Mức đóng BHXH tối đa trong năm 2020

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm tối đa không lớn hơn 20 lần mức lương cơ sở, cụ thể như sau:

  • Từ 01/01/2020 Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.
  • Từ 01/7/2020 :  Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,6 = 32 triệu đồng/tháng.

Người lao động đóng BHXH ở mức càng cao thì lợi ích được hưởng từ BHXH sẽ càng lớn. Khi đóng BHXH ở mức tối đa thì quyền lợi của người lao động được hưởng từ BHXH là cao nhất.

Trên đây là hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH năm 2020 chi tiết và đầy đủ nhất. Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cần lưu ý các quy định để thực hiện điều chỉnh mức đóng BHXH cho người lao động sao cho phù hợp. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn gì thêm xin vui lòng liên hệ cho Bảo hiểm xã hội điện tử eBH để được hỗ trợ tốt nhất.

✅ Xem thêm:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu