CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Từ ngày 01/10: Thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

   Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3984/UBND-KGVX quy định: Từ ngày 01/10/2019 các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ ngày 01/10/2019, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Thanh toán chế độ BHXH 100% qua tài khoản cá nhân. 

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu, BHXH thành phố, bưu điện, Sở LĐ-TB&XH tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người lao động hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân, phối hợp với các ngân hàng Thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả và nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội phải sắp xếp và phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM để từ đó bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hưởng khi nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Trong quá trình các bên ngành triển khai thực hiện, UBND TP TP giao BHXH TP theo dõi, đôn đốc cũng như tổng hợp và báo cáo về UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm. 

Những năm vừa qua, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng và ngày càng nâng cao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 87,7% trên tổng dân số.  Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến nay là 1.682.733 người, đạt 86,5%. 

Số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tính đến nay là 1.575.242 người, đạt 90,3%. Và số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 27.470 người, tốc độ gia tăng đạt 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Và tính 7 tháng đầu năm 2019 thì Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội trên 21.202 tỷ đồng (tăng 376,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018). Tuy nhiên, số người lao động đến nhận hưởng chế độ đều bằng tiền mặt. 

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu